Media Release

Woerden, 06.05.2019

Thuistoediening, zorgtransitie vol vragen en ambitie

In veel ziekenhuizen wordt nagedacht over andere behandelvormen, waaronder thuistoediening van medicijnen. Ziekenhuizen worstelen nog met het invullen van randvoorwaarden, zoals de financiering, de beschikbaarheid van gespecialiseerde medewerkers en het draagvlak bij specialisten én patiënten. Er is veel behoefte om met anderen kennis en ervaringen te delen. Daarom organiseerden Roche en Vintura op 11 april jl. een bijeenkomst over [email protected] Veertien ziekenhuizen en één zorgverzekeraar gingen met elkaar in gesprek.

Cliëntperspectief

Roche wil een speler zijn in de zorgtransitie en actief meedenken over verbeterde zorg én betaalbaarheid. Thuistoediening van oncologische medicijnen kan wellicht efficiënter en goedkoper. Maar hoe? Drie ziekenhuizen startten samen met Roche een pilotproject, elk met eigen aanpak. Het Tergooi Ziekenhuis onderzocht de behoeften van patiënten en hun omgeving. Tegenover het veel gehoorde  ‘Je voelt je thuis minder patiënt’ bleken ook veel vragen te staan, bijvoorbeeld over de veiligheid van de geneesmiddelen voor huisgenoten en huisdieren. Of over de kennis, kunde én sociale vaardigheden van de verpleegkundigen.

Zelf doen of uitbesteden?

Moeten het wel altijd gespecialiseerde verpleegkundigen zijn die de thuistoediening verzorgen? De beschikbare capaciteit is een grote uitdaging. Een optie is om thuiszorgmedewerkers in te schakelen. Artsen hebben vooralsnog het meeste vertrouwen in eigen medewerkers. Maar factoren als capaciteit, sociale competenties, beschikbaarheid en kosten vragen om een bredere blik. En wie weet: gaat de techniek zo ver dat patiënten straks ook zelf de medicijnen kunnen toedienen.

Vrijkomende bedden

Ook de financiën vormen nog een forse uitdaging. Mag thuistoediening geld kosten of moet het juist geld opleveren? En wat gebeurt er met de vrijkomende bedden? Moet daarmee ruimte gecreëerd worden voor andere patiënten, of kan het ziekenhuis met minder bedden toe? Hoe zit het bovendien met protocollen en zorgpaden: wat mag en mag niet?

Business cases

Belangrijk is dat er goede business cases worden ontwikkeld. De pilot bij het Tergooi Ziekenhuis en de twee andere pilotpartners St. Antonius in Woerden en het Martini Ziekenhuis in Groningen kan daar een grote bijdrage aan leveren. Ook zorgverzekeraars hebben behoefte aan voorbeelden, kennis, ervaringscijfers en oplossingen. Voor hen is de vraag hoe thuistoediening ingepast kan worden in de complexe financieringssystematiek van de Nederlandse zorg.

De ervaring en de business cases worden de komen jaren opgebouwd. Het is goed dat ziekenhuizen, verzekeraars en farmaceuten open en onderzoekend met elkaar mogelijkheden en belemmeringen bespreken. Dat is precies waar het bij deze [email protected] bijeenkomst om ging. Eind mei verschijnt een whitepaper waarbij de eerste inzichten worden gedeeld.

Meer weten? Klik hier voor het uitgebreide verslag.