Media Release

Woerden, 30.11.2020

Tweede whitepaper [email protected] gepubliceerd

Roche wil graag samen met zorgpartijen het perspectief voor bredere thuisbehandeling verkennen. Daarom zijn pilots gedaan met heel positieve resultaten in het [email protected] project. Initiatiefnemer Roche, adviesbureau Vintura en het Martini Ziekenhuis, Tergooi en St. Antonius ziekenhuis hebben de ervaringen met oncologische thuiszorg vastgelegd in een tweede whitepaper: “Juiste zorg en juiste plek voor [email protected], van succesvolle pilots naar het nieuwe normaal”.

Barrières slechten

Het aantal ziekenhuizen dat deze service aanbiedt neemt toe. Zowel verpleegkundigen als patiënten hebben zeer positieve ervaringen, blijkt uit de pilot. De financiering van deze zorg en automatisering maken structureel verplaatsen van zorg niet eenvoudig. Thuistoedieningen bieden meerwaarde voor het ziekenhuis. Enerzijds om zich positief te onderscheiden naar patiënten, anderzijds om de beschikbare capaciteit in te zetten voor hoogspecialistische zorg. Een barrière die geslecht moet worden is dat samenwerking met specialistische wijkteams en huisartsen onvoldoende van de grond komt. Oorzaken die hierbij worden genoemd zijn onder andere financiële overwegingen en beperkte data uitwisseling buiten het ziekenhuis.

Aanbevelingen

De pilots voor oncologische zorg zijn ook een goede basis voor andere zorg thuis. Denk buiten bestaande kaders, is een van de aanbevelingen. Patiënten zullen de komende jaren meer zorg dichterbij bij of aan huis krijgen. Innovatieve financiering kan samenwerking tussen zorgorganisaties stimuleren. Ook het opschalen van e-health oplossingen is een mogelijkheid om een deel van de zorg naar de thuisomgeving te verplaatsen. Bij het uitwisselen van data is het van belang dat niet alleen betrokken zorgverleners, maar ook patiënten hun eigen gegevens gemakkelijk kunnen inzien. Klik hier om de whitepaper te downloaden.