Media Release

Woerden, 24.01.2020

VIG overhandigt nieuwe Code aan minister Bruins

Op vrijdag 24 januari heeft de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) de nieuwe gedragscode overhandigd aan minister Bruins van VWS. In de Code staan 38 afspraken waar de leden van de VIG zich aan dienen te houden. Afspraken zijn gerelateerd aan de kernwaarden integriteit, transparantie, kwaliteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De Code is ontstaan om beter antwoord te kunnen geven op vragen en onduidelijkheden vanuit patiëntenorganisaties, het ministerie en de media. Zij uiten zich vaak kritisch over de maatschappelijke rol en transparantie van farmaceutische bedrijven.

Met de Code maken leden van de VIG, 42 farmaceutische bedrijven, helder vanuit welke principes ze werken, waar ze voor staan en welke kant ze op willen. De Code is bindend en gaat de leden stimuleren om de kernwaarden nog beter uit te dragen en verder in te vullen. Een onafhankelijk adviescollege houdt toezicht op de naleving van de Code en geeft advies over de verdere ontwikkeling. De leden van het adviescollege zijn voorzitter Mr. André Rouvoet, drs. Cathy van Beek MCM en prof. dr. ir. Koos van der Hoeven. Dit college publiceert ook een openbaar jaarverslag.

Ook Roche draagt de kernwaarden uit. Lees hier meer over hoe wij ons daarvoor inzetten.