Isabelle Sandbergen, Chief Talent & Culture Officer

Eigenaarschap en persoonlijke groei zijn essentieel voor succes

 “Roche luistert goed naar de behoeften van patiënten. Zo kunnen wij ons motto ‘Doing now what patients need next’ waarmaken. De opdracht van HR is om goed te luisteren naar onze medewerkers en die onderwerpen op te pakken die er echt toe doen, nu en in de toekomst. Met elkaar een cultuur creëren waarin medewerkers zich verbonden en veilig voelen om continue verandering te omarmen en zich aan te passen wanneer dat nodig is.”

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

“We vinden het belangrijk om persoonlijke ontwikkeling te faciliteren en te stimuleren om de diverse talenten en sterkten van medewerkers optimaal in te kunnen zetten. Een cultuur van fouten mogen maken en hiervan leren. Ieder vanuit de eigen rol samenwerken aan hetzelfde doel: meerwaarde creëren voor de patiënt. Ook willen we ervoor zorgen dat medewerkers in verschillende leeftijdsfasen optimaal van waarde zijn voor onze organisatie en dat een ieder kan blijven groeien. Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden moeten naadloos aansluiten op veranderende behoeften van medewerkers.”

Cultuurverandering

“Ook in dat opzicht willen wij het verschil maken. Dat hoort bij goed werkgeverschap en is zeker in deze tijd ook noodzakelijk om talenten aan ons te binden en te behouden. Samen met mijn team zijn wij de drijvende kracht in de organisatie achter een cultuurverandering naar een wendbare organisatie. We richten we ons vol passie en energie op de behoeftes van medewerkers èn van de organisatie in deze snel veranderende omgeving.”

Eigenaarschap

“Bij Roche ligt de lat hoger dan ooit, want in de snel veranderende markt is niks vanzelfsprekend meer. Wij verlangen veel van onze medewerkers, zeker in deze tijd van transitie. Meer dan ooit wordt van een ieder verwacht eigenaarschap te nemen en zelf na te denken over welke kwaliteiten en competenties nodig zijn om succesvol te zijn en te blijven. Alleen met continue aandacht voor persoonlijke groei, ontwikkeling en mobiliteit kan Roche óók het verschil blijven maken voor patiënten. Ik voel me bevoorrecht om bij Roche te werken. Ik ben ontzettend trots op ons grote portfolio aan geneesmiddelen voor mensen die het echt nodig hebben. Wij kunnen niet iedereen redding bieden, maar wij maken een verschil in het leven van heel veel mensen.”