Alliantie Nederland Rookvrij

In 2018 is Roche Nederland partner geworden van de Alliantie Nederland Rookvrij. Dagelijks merken wij in onze contacten met longartsen de afschuwelijke gevolgen die roken voor de gezondheid van mensen kan hebben. Ons doel is om door middel van onze gepersonaliseerde behandelingen bij te dragen aan de gezondheid van mensen. Daar hoort ook preventie bij. Om die reden zijn wij partner van de Alliantie Rookvrij Nederland en voorstander van een streng tabaksontmoedigingsbeleid.

Het afgelopen jaar hebben ons met name gericht op het ontwikkelen van een campagne die bijdraagt aan de beweging ‘Op weg naar een rookvrije generatie’. Daarmee streven we naar een rookvrije omgeving voor kinderen. Zodat zij in een gezonde omgeving kunnen opgroeien, zonder mee te hoeven roken of in de verleiding te komen om zelf te gaan roken.

Kinderen doen hun ouders na. Als kinderen hun ouders regelmatig zien roken bestaat er een kans dat zij ook beginnen met roken, want: zien roken, doet roken. Het campagnefilmpje maakt dit op een aansprekende manier duidelijk. Met de campagne proberen we met name ouders ervan bewust te maken het goede voorbeeld te geven en niet te roken in de omgeving van kinderen. Op de campagnewebsite geefookhetgoedevoorbeeld.nl worden ook tips gegeven om uiteindelijk te stoppen met roken.

Ziekenhuizen kunnen gratis een zuil met pepermuntjes aanvragen die is voorzien van een sticker met een eigen logo van het ziekenhuis. De zuil kan bijvoorbeeld geplaatst worden bij de uitgang van het ziekenhuis, zodat bezoekers geattendeerd worden om ook het goede voorbeeld te geven. In ziekenhuizen komen veel mensen bij elkaar en het is een plek waar gezondheid centraal staat. Dit maakt ziekenhuizen een geschikte locatie om de boodschap over het belang van een rookvrije generatie uit te dragen.

Roche wil bijdragen aan het welzijn van patiënten en hun naasten door zorg in Nederland te verbeteren en te vernieuwen. Daar hoort ook het voorkomen van ziektes bij. Roken verkort het leven met gemiddeld 10 jaar en is een van de belangrijkste oorzaken van kanker, een ziekte die we niemand gunnen. Tot voor kort waren onze campagnes met name gericht op bewustwording van de schadelijke effecten van roken. We maakten de effecten van longkanker inzichtelijk en het aantal mensen dat hieraan jaarlijks overlijdt. Met de campagne ‘geefhetgoedevoorbeeld’ kiezen we nadrukkelijk voor een positieve benadering. We stimuleren mensen om niet te roken in het bijzijn van kinderen op een creatieve manier en hopen andere bedrijven daarmee te inspireren zich ook te gaan inzetten voor een rookvrije generatie.

In onze ogen is het een groot goed dat in de Alliantie meer dan 160 organisaties, bedrijven, gemeenten, ziekenhuizen en artsenorganisaties zitten die streven naar een rookvrije generatie in 2035. Niemand kan gemist worden. Helaas is er niet één manier om dit probleem de wereld uit de helpen. Geen mens is hetzelfde. Dat vraagt om een gepersonaliseerde aanpak, ook bij preventie.

Roche richt zich uitsluitend op het ontwikkelen van gepersonaliseerde behandelingen voor aandoeningen waarvoor nu nog geen – goede – behandeling bestaat. Dat zijn er heel veel: denk alleen al aan ziektes als ALS en Alzheimer. Ook de strijd tegen kanker is nog steeds niet gestreden. Het leed dat roken veroorzaakt, raakt ons diep. Onze intentie is om mensen beter te maken met innovatieve geneesmiddelen. Nicotinevervangers maken geen onderdeel uit van ons geneesmiddelenpakket. Onze focus ligt op innovatieve geneesmiddelen en diagnostiek en wij zoeken de samenwerking met alle partijen die hetzelfde willen als wij.