Personalised Healthcare Alliantie

Roche is de initiatiefnemer van de Personalised Healthcare Alliantie. De missie van deze onafhankelijke Alliantie is om de transformatie naar gepersonaliseerde zorg (PHC) te versnellen. Dit betekent uitgaan van het individu: want “one size does not fit all”.

De Alliantie is een uitnodigend platform om vrij te denken en over de schotten van de eigen omgeving heen te kijken. De alliantie opereert onafhankelijk van Roche. We doen dat met patiëntenorganisaties, artsen, wetenschappers, industrie, research organisaties, verzekeraars, overheidsorganisaties en toezichthouders; aangevuld met specialisten data science, artificial intelligence en bedrijfsmodellen. De deelnemers zijn innovators in healthcare. Door de denkkracht van verschillende disciplines binnen de Alliantie te combineren  (combinatoire innovatie) kunnen we tot unieke oplossingen komen. De werkwijze van de Alliantie is gebaseerd op “leren met en van elkaar” en “leren door te doen”.  Gezamenlijk willen wij de belangrijkste implementatie-barrières voor gepersonaliseerde zorg, die betrekking hebben op het veilig delen van data en het sneller inzetten van innovaties in de dagelijkse praktijk, slechten. Met gepersonaliseerde zorg kunnen we de gezondheidszorg toekomstbestendig maken. Samenwerken en wederzijds vertrouwen tussen de verschillende stakeholders in de zorg zijn hierin essentieel.

In 2019 organiseert de PHC Alliantie de ImmuunPRO Hackathon. We willen graag vooraf kunnen inschatten of een patiënt met longkanker baat zal hebben bij immuuntherapie: in hoeverre is het nu al mogelijk om met Big Data & Artificiële Intelligentie te komen tot een voorspellingsmodel? De hackathon is dus eigenlijk een testcase voor de huidige stand van zaken van PHC in Nederland.