Douwe Biesma: Samen zorgen voor kwaliteit van leven

 

 

Douwe Biesma is zorgbestuurder van het St. Antoniusziekenhuis. Een ziekenhuis met als missie: samen zorgen voor kwaliteit van leven. Continu verbeteren is één van de kernwaarden. Continu streeft het ziekenhuis naar verbetering van kwaliteit, zodat patiënten de beste medische behandeling, verpleegkundige zorg en service krijgen die zij verdienen.

Dat dat geen loze kreet is, blijkt uit ‘De witte jas aan de kapstok’ dat in november 2019 zal verschijnen. In dit boek deelt Biesma zijn ervaringen als zorgbestuurder.  De verhalen in het boek zijn geordend rond de vijf expertisegebieden van zorgbestuurders: leiderschap, resultaatgericht sturen, verbindend samenwerken, maatschappelijk bijdragen en continu ontwikkelen. Ze weerspiegelen de enorme diversiteit aan werkzaamheden van en daarmee de uitdagingen voor een zorgbestuurder. Goed inzicht in de dilemma’s van zorgbestuurders is voor Roche heel belangrijk om goed samen te kunnen werken. Daarom zijn we heel blij dat Douwe Biesma onze uitnodiging om een Rochetalk te houden, heeft aangenomen.

Toekomstbestendige zorg

In de Rochetalk van 19 november zal Douwe Biesma met name ingaan op zijn visie op een robuuste en toekomstbestendige zorgsector. Hij verruilde het doktersvak voor dat van zorgbestuurder om een bijdrage te kunnen leveren aan een gezondheidszorgsysteem met nog meer aandacht voor de inhoud en de kwaliteit of waarde van zorg dan nu het geval is. Daarbij is onder meer het concept van waardengedreven zorg oftewel value-based healthcare belangrijk.  Een mooi voorbeeld daarvan is de Farmadatabase die is opgezet binnen de Santeon groep, waar St. Antonius deel van uitmaakt. Belangrijke voorwaarde om te kunnen verbeteren is spiegelinformatie. Binnen Santeon zijn de zeven aangesloten ziekenhuizen in staat om realtime medicatiegebruik met elkaar te verbeteren. Dat biedt vele mogelijkheden om variaties in behandeling terug te brengen tot aanvaardbare en verklaarbare verschillen. Een uniek concept in het belang van de patiënt.

De Rochetalk is een unieke kans om met Douwe Biesma in gesprek te gaan over belangwekkende thema’s als innovatie en samenwerken in de zorg.

Tijd: dinsdag 19 november 2019  15:00-16:00 uur

Locatie: Beneluxlaan 2A, 3446 GR Woerden

Aanmelden: klik hier

Informatie over de spreker

Professor Douwe Biesma (1962) studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht en specialiseerde zich in Amersfoort en Utrecht tot internist-hematoloog. Hij is tijdens zijn opleiding gepromoveerd en auteur van meer dan 150 wetenschappelijke artikelen. Van 1996 tot 2007 werkte hij als internist in het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein, waarna hij in 2007 benoemd werd tot voorzitter van de divisie interne geneeskunde van het UMC Utrecht. Daar werd hij tevens hoogleraar en hoofdopleider interne geneeskunde. Vanaf eind 2010 is hij voorzitter van de raad van bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein/Utrecht.

Douwe Biesma is ook voorzitter van Santeon, zeven samenwerkende topklinische ziekenhuizen.

Eerder verscheen van zijn hand een boek over het functioneren van vrijgevestigde medisch specialisten en maatschappen onder de titel ‘De medisch specialist is (g)een alleskunner’.