Marcel Joachimsthal: Meerwaarde door Digitale innovatie in de Life Sciences

 

 

De Life Sciences & Health (LSH)-sector is één van de negen topsectoren waarmee Nederland internationaal toonaangevend wil zijn. Om een sterke positie te behouden en sectoren te stimuleren tot innovaties en ontwikkeling, is in 2011 het ‘Topsectorenbeleid’ - gestart.  Marcel Joachimsthal is vice voorzitter van de Regiegroep van de Topsector LSH. Binnen de LSH-Alliantie werken negen Nederlandse brancheverenigingen samen die actief zijn in de topsector Life Sciences & Health (LSH).  De alliantie wil een initiërende en stimulerende rol spelen op het gebied van zorg en gezondheid. Onder andere is ze regelmatig namens de LSH-sector betrokken en aanwezig tijdens economische (healthcare) missies, zoals die in juli van dit jaar naar Boston met onder andere minister Bruins onder leiding van premier Rutte. In de Rochetalk zal Joachimsthal meer vertellen over dit topsectorenbeleid en meer specifiek de rol van de farmaceutische industrie daarbinnen. Hoe ziet de internationale strategie eruit en welke aangrijpingspunten zijn daar voor individuele bedrijven?

 

Als Vice President Healthcare Europe van Mobiquity houdt de in Delft opgeleide ingenieur zich bezig met digitale innovatie. Technologische ontwikkelingen leiden tot nieuwe waardeproposities, ook voor farmaceutische bedrijven. Bij Roche Nederland beseffen we als geen ander de waarde van initiatieven ‘beyond medicine’. Geneesmiddelen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven en leiden soms tot een ongekende overlevingswinst. Op verschillende terreinen zijn majeure doorbraken bereikt met geneesmiddelen. Toch laat het imago van farmaceutische bedrijven vaak te wensen over, omdat het in de discussie vaak gaat over de prijs van (te) dure geneesmiddelen en niet over de waarde die zij brengen. Ook is de inzet van geneesmiddelenbedrijven voor zaken die voorbij het geneesmiddel gaan, vaak onderbelicht. Initiatieven op het gebied van preventie bijvoorbeeld, initiatieven die ertoe bijdragen dat mensen kunnen blijven werken met hun aandoening, ondersteunen bij het omgaan met vermoeidheid…. Hoe dit tij te keren?

 

In de Rochetalk zal Marcel Joachimsthal laten zien hoe je tot nieuwe waardeproposities komt in de Life Sciences & Health-sector. Voor het Prinses Maxima Medisch Centrum voor kinderoncologie bijvoorbeeld heeft zijn bedrijf een interactieve en visuele tool ontwikkeld om gezinnen te ondersteunen bij de verschillende fases in de behandeling. Voor Otsuka werd het digitale platform ontwikkeld voor Abilify MyCite™, het eerste FDA approved digital medicine system.  Voor Nestlé ontwikkelden ze een voice plus assistant tool voor persoonlijke ondersteuning bij het bereiden van gerechten thuis. Welke mogelijkheden biedt voice in de gezondheidszorg? Hoe kunnen wij digitale innovatie beter benutten om de kwaliteit van leven gedurende de gehele patient journey te verbeteren. De digitalisering biedt nieuwe mogelijkheden om in samenwerking met health care partners in elke fase van betekenis te zijn: preventie, behandeling, nazorg.

 

Doel van de Rochetalk is geïnspireerd door de sprekers samen nadenken hoe je als farma nog meer waarde kunt creëren voor patiënten met respect voor de wet- en regelgeving binnen de sector gebruikmakend van de kansen die het topsectorenbeleid biedt.

 

Tijd: dinsdag 8 oktober 2019  13:00-14:00 uur

Locatie: Beneluxlaan 2A, 3446 GR Woerden

Aanmelden: klik hier

Informatie over de spreker

Marcel Joachimsthal is Vice President Healthcare Europe bij Mobiquity. Mobiquity is een organisatie die organisaties ondersteunt op het gebied van digitale innovatie. Voordat hij daar in 2015 startte, werkte hij 23 jaar in verschillende rollen bij GlaxoSmithKline, en was hij tussen 2013-2015 vice voorzitter van het Nefarma bestuur. Naast zijn werk voor Mobiquity bekleedt Joachimsthal verschillende bestuurlijke rollen. Zo maakt Joachimsthal die aan de Technische Universiteit Delft studeerde, sinds 2017 deel uit van de Regiegroep Topsector Life Science & Health (LSH). In deze rol kwam hij ook in aanraking met de Alliantie Personalised Healthcare, geïnitieerd vanuit Roche door Judith van Schaik en Paul Iske.

Marcel Joachimsthal is betrokken bij de Personalised Health Care-Alliantie.  De PHC-Alliantie is een netwerk van deskundigen uit verschillende disciplines en organisaties die de transformatie in de zorg willen versnellen.  

Nieuwe technologie leidt ertoe dat onderzoek efficiënter wordt, behandelingen gepersonaliseerd worden en de zorg duurzamer wordt. Jan Sonneveld maakt bij Roche deel uit van het Sustainability Office. Als field access manager denkt hij mee over nieuwe, duurzame oplossingen om innovatieve geneesmiddelen toegankelijk te maken en te houden voor patiënten. Hij zal iets vertellen over de manier waarop vanuit Roche over nieuwe waardeproposties nagedacht wordt.