Walk the talk, versnellen van de verduurzaming van de zorg

Kom daar maar eens om, iemand die met poëzie metéén duidelijk maakt waar een betoog over gaat. Kwartiermaker duurzame zorg Cathy van Beek draagt Denkend aan Holland van Hendrik Marsman voor.  Alleen… nee, dit is een andere tekst: zie ik getemde rivieren / verveeld door verkaveld / laagland  gaan / rijen windmolens/ zwaaiend als gekken / het noodlot bezwerend / aan de einder staan /en in de overvolle ruimte/ diep gezonken/de vinexwijken/verspreid door het land… etc. August Agasi vertaalde Marsman’s tekst naar het nu. “Ik wil terug naar lucht die je kan ademen”, zegt Cathy van Beek, kwartiermaker duurzame zorg (voor VWS).

Roche ondertekende de Green Deal duurzame zorg om de verduurzaming van de zorgsector te versnellen en te versterken. Het is fijn om bij Roche Nederland te spreken, zegt Cathy, met de wetenschap dat Roche al tien jaar de nummer 1 positie inneemt op de Dow Jones Sustainability Index. Cathy van Beek  bepleit met enthousiasme de vierpijlers van de Green Deal: CO2-reductie, circulair gebruik van grondstoffen, schoner water en een gezondmakende leefomgeving.  Ze toont een tabel over CO2 uitstoot. Er is veel potentieel voor verbetering van de farmabedrijven. Roche scoort hier ook van zestien farma bedrijven uit het onderzoek het beste.

Waar zouden we zijn zonder medicijnen? We kunnen niet zonder medicijnen, zegt Cathy, zelf oud bestuurder van academische ziekenhuizen en de NZA. Ze weet uit eigen ervaring dat ziekenhuizen een flinke bijdrage kunnen leveren aan verbetering; er zijn nog veel lineaire processen. Het is een uitdaging daar circulaire processen van te maken. Er volgt nog een eye opener in de dialoog over niveaus van circulariteit. Iedereen denkt positief en krijgt een blij gevoel bij recyclen. Toch blijkt dat laag te staan op de ladder van effectieve circulariteit. Véél beter is verminderen, bijvoorbeeld minder medicijngebruik. En het beste voor het milieu is… géén medicijnen gebruiken. Dat zou nog eens fantastisch zijn, zegt Cathy – overtuigd van het nut van medicijnen –als farmabedrijven zouden zeggen: de éérste optie is geen medicijnen gebruiken.  Arts-bedrijfskundige Judith van Schaik van Roche valt haar bij. We moeten van sick care naar échte healthcare, waarbij veel meer het accent komt te liggen op het echt begrijpen van ziektes en preventie. Die beweging kunnen we maken met personalised healthcare. Daarin kunnen we stappen zetten door big data te koppelen aan kunstmatige intelligentie. Innovatieve vrijdenkers werken hieraan al samen in de Personalised Healthcare Alliantie, geïnitieerd door Roche.

Ideeënbrainstorm

Iedere bezoeker van de Rochetalk mocht ideeën inleveren voor meer duurzaamheid. We kregen ideeën die allemaal sympathiek zijn. En van klein naar groot gaan: kraanwater bij de lunch en geen water in plastic flesjes, paperless office, elektrisch rijden, openbaar vervoer reizen, één vrije denk-dag per week, value based health care implementeren: duurzaamheid meenemen bij het definiëren van waarde. De kleine ideeën willen we snel oppakken. Bij de andere ideeën kijken we of ze passen bij het plan van aanpak en daaraan toegevoegd kunnen worden. Kortom, walk the green talk!

Ramon van Aert, trainee sustainability, vertelt over de mogelijkheden die hij in kaart heeft gebracht om duurzaamheid te verbeteren. De mogelijkheden zijn best groot: van slimmer inkopen tot treinabonnementen als optie naast leaseauto’s. Tien kleine stappen zijn met elkaar ook effectief, zegt Ramon. Dat spreekt Cathy van Beek aan. Zij is voorstander van kleine pilots bij mensen die bevlogen zijn. Geef hen ruimte en ruggesteun. Vier kleine successen groot. Want bij duurzaamheid geldt zeker: Walk the talk. Mooie praatjes vullen geen gaatjes. De collega die vroeg: alsjeblieft, mag ik een openbaar vervoer abonnement in plaats van een lease auto, kreeg jaren terug als antwoord dat die mogelijkheid als arbeidsvoorwaarde nog niet bestond. Maar ze kreeg het abonnement. Met duurzaamheid mag je groot denken, maar dat eerste stapje… dat moet óók altijd worden gezet.