Digitale innovatie moet tijdwinst voor patiënten opleveren

‘Kunt u mij zeggen welke weg ik moet nemen?’, vraagt Alice (in Wonderland) aan de kat. Die geeft als antwoord: ‘Dat hangt ervan af waar je naar toe wilt’. Marcel Joachimsthal van Mobiquity handelt helemaal in de geest van deze doordenker. Hij start zijn Roche Talk met de doelen voor onze gezondheidszorg: in 2040 leven we in Nederland allemaal vijf gezonde jaren langer. De verschillen in gezondheid tussen mensen met een hogere of lagere sociale status moeten met 30% zijn verminderd. Al in 2030 moet er 50% meer zorg thuis bij de patiënt plaatsvinden.

Het zijn pittige doelen, gelukkig gaat de technologie óók met sprongen vooruit. Dat gaat het werk zeker beïnvloeden. De grootste veranderingen komen door telemedicine (medische behandeling op afstand), apps op smartphones, wearables voor diagnose en monitoring en gentechnologie. Dat blijkt uit NHS onderzoek. Marcel heeft een heldere stellingname: digitale innovatie moet áltijd leiden tot meer tijd voor patiënten. Dat is nu helaas niet altijd het geval. Het kan beter. Healthcare professionals moeten voldoende tijd krijgen om expertise op te bouwen. Patiënten worden idealiter betrokken bij de ontwikkeling van de digitale innovaties. De digitalisering biedt nieuwe mogelijkheden om in samenwerking met health care partners in elke fase van betekenis te zijn: preventie, behandeling, nazorg.

Vice voorzitter regiegroep

De Life Sciences & Health (LSH)-sector is één van de negen topsectoren waarmee Nederland internationaal toonaangevend wil zijn. Om een sterke positie te behouden en sectoren te stimuleren tot innovaties en ontwikkeling, is in 2011 het ‘Topsectorenbeleid’ gestart.  Marcel Joachimsthal is vice voorzitter van de Regiegroep van de Topsector LSH. Binnen de topsector Life Sciences & Health werken negen Nederlandse brancheverenigingen samen in de LSH-Alliantie. De alliantie wil een initiërende en stimulerende rol spelen op het gebied van zorg en gezondheid. Onder andere is ze regelmatig namens de LSH-sector betrokken en aanwezig tijdens economische healthcare missies, zoals die in juli 2019 naar Boston met onder andere minister Bruins onder leiding van premier Rutte.

Marcel Joachimsthal prikkelt met zijn observaties de deelnemers aan deze Roche Talk. Boodschap: er zijn nieuwe manieren van denken en doen nodig om te komen tot nieuwe waardeproposities. Die leiden tot een mooier leven voor patiënten. Hij toonde concrete voorbeelden waarbij digitale innovatie de zorg verbetert:

  • Als je hoort dat jouw kind kanker heeft, stort de wereld in. Informatie die je krijgt komt minder goed binnen. Daar kan verbetering in komen. Er is een digitaal MijnMaximaPlan ontwikkeld om gezinnen te ondersteunen in iedere stap van het proces van behandeling.
  • Bekend is dat er soms sprake is van slecht zelfmanagement. Zo neemt tot 70% van de patiënten met schizofrenie hun pillen niet in. Daar kan verbetering in komen. Met een digitaal maatje zijn veel betere resultaten te bereiken.

Innovatie kent veel perspectieven. Ook op macroniveau liggen innovatiekansen.

  • De heterogeniteit van patiënten is groot – ieder mens is uniek – maar de diagnose en behandeling zijn te vaak gebaseerd op ‘one size fits all’. Daar kan verbetering in komen. Zorg op maat staat voor behandeling en medicatie op basis van persoonlijke eigenschappen en profielen. Verbetering schuilt in aanwijzingen die ons vertellen of een behandeling aanslaat. De PHC Alliantie waar Joachimsthal ook bij aangesloten is,  maakt zich sterk om de transitie naar gepersonaliseerde zorg te versnellen.                                          
  • Moleculaire innovatie is onvoldoende voor goede patiëntenzorg. Het gaat óók om de mens achter de patiënt. Zijn of haar zorgen, hoe een behandeling gecombineerd kan worden met werk en gezin. Daar kan verbetering in komen. Een digitaal platform met informatie en hulpmiddelen om te helpen patiënten een zo normaal mogelijk leven te laten leiden.    

Jan Sonneveld, Field Access Manager Roche Nederland, beschrijft hoe Roche Nederland de focus aan het verschuiven is van productdenken naar denken in waardeproposities.  Naast de medische waarde willen we ook de waarde vanuit andere perspectieven in kaart brengen, waaronder het economisch perspectief. “Denken in waardeproposities is nieuw voor ons. Het sluit goed aan bij hoe Roche als healthcare partner nu al bijdraagt aan oplossingen voor de vraagstukken en fricties waar patiënten in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan de website MShebjenietalleen.nl. We gaan door op deze ingeslagen weg.”

Het oplossen van frictie in de dagelijkse praktijk is cruciaal om een digitale oplossing van waarde te laten zijn voor de eindgebruiker. Dit geldt voor patiënten, maar ook voor de zorgprofessional. In de slotdiscussie worden de deelnemers uitgedaagd om fricties voor de patiënt te benoemen en daar digitale oplossingen voor te bedenken. Kijk hier voor de presentatie van beide sprekers.