Maatschappelijke verslagen

Roche ontwikkelt en produceert niet alleen medicijnen. We gaan verder dan dat. Roche wil bijdragen aan het welzijn van patiënten en hun naasten door zorg in Nederland te verbeteren en te vernieuwen. Als partner van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen onderschrijven wij de Code zoals die voor de leden is vastgesteld. Transparantie, integriteit, kwaliteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn ook voor Roche Nederland belangrijke waarden.

Met onze maatschappelijke verslagen willen we u graag een indruk geven hoe wij ons daarvoor inzetten.

​In het maatschappelijk verslag over 2018 vertellen we graag over onze bijdrage aan de gezondheidszorg. In het verslag leest u onder andere over onze samenwerkingen met zorgpartners, initiatieven op het gebied van Personalised Healthcare en onze inzet om duurzaam te ondernemen.