Sponsoring en donaties

Onze sociale betrokkenheid en de wijze waarop we hier invulling aan geven ziet u onder andere terug in ons beleid voor donaties en sponsoring. We maken bewuste keuzes in wat we doen en waarom we dat doen. Donatiegelden besteden we aan goede doelen die aansluiten bij onze kernwaarden. Uiteraard  houden wij ons daarbij altijd aan de Nederlandse wet- en regelgeving, zoals de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de Stichting CGR.  Dit doen we in de overtuiging dat dit in het belang is van patiënten, professionals in de gezondheidszorg en onze medewerkers. Onze keuzes laten zien waar we als onderdeel van de gezondheidszorg voor staan. Hoe we maatschappelijk verantwoord ondernemen. En hoe we in een veranderend zorglandschap samen met partners de gezondheidszorg verbeteren.

Selectiecriteria sponsoring en donaties

Met alles wat we doen willen we de zorg voor patiënten verbeteren en de medische wetenschap bevorderen. De projecten waar we onze naam aan verbinden moeten hier ook aan bijdragen. Donatiegelden besteden we nadrukkelijk aan een beperkt aantal goede doelen die aansluiten bij waar we als Roche voor staan.

Selectiecriteria waaraan projecten moeten voldoen om voor ondersteuning in aanmerking te komen:

 • Projecten en bijeenkomsten moeten verbetering van de zorg tot doel hebben.
 • Projecten en wetenschappelijke samenkomsten die te koppelen zijn aan of raakvlakken hebben met ons werkveld (zoals oncologie, multiple sclerose, hemofilie, reumatologie).
 • Projecten en wetenschappelijke samenkomsten die een bijdrage leveren aan thema’s die Roche belangrijk vindt: personalized healthcare en value based healthcare.
 • Projecten die een bijdrage leveren aan het welzijn van de patiënt, gericht op het voorkomen van ziekte, verbetering van de kwaliteit van leven en/of nazorg.
 • Wetenschappelijke bijeenkomsten die qua opzet voldoen aan de richtlijnen zoals die in de Gedragscode Geneesmiddelen Reclame van de CGR zijn vastgelegd.

 

De volgende projecten of verzoeken worden niet door Roche Nederland in behandeling genomen:

 • Proefschriften: er worden geen donaties verstrekt ten behoeve van het drukken van proefschriften.
 • Verzoeken tot ondersteuning van individuen.
 • Verzoeken tot ondersteuning van niet-zorggerelateerde initiatieven zoals concerten, dansvoorstellingen en theater.
 • Sportprojecten, sportieve activiteiten in teamverband en individuele sportprestaties voor bijvoorbeeld een goed doel.
 • Activiteiten van studieverenigingen, zoals studentenbijeenkomsten en studiereizen.
 • Projecten en wetenschappelijke samenkomsten die niet te koppelen zijn aan of raakvlak hebben met ons werkveld.

Bij voorkeur sponsort Roche projecten van partijen waarmee een samenwerkingsverband op langere termijn bestaat, op basis van gezamenlijke strategische doelen. Bij alle sponsoraanvragen geldt, dat Roche uitsluitend sponsort wanneer ook andere partijen sponsoren. Dat kan een ander farmaceutisch bedrijf zijn of een andere healthcare partner.

Verzoek indienen

Heeft u een project dat aansluit op bovengenoemde selectiecriteria? Dan kunt u ons benaderen met een verzoek tot sponsoring. Om een sponsor- of donatieverzoek in behandeling te kunnen nemen ontvangen we uw verzoek graag via de hieronder genoemde link naar onze on-line applicatie. Naast het beantwoorden van een aantal vragen zullen we u hierin verzoeken diverse bijlagen in de applicatie te uploaden. Wij willen u erop wijzen dat alleen documenten in pdf-formaat geupload kunnen worden, ook raden wij u aan de aanvraag vanuit een 'incognito venster' in te vullen. U ontvangt van ons bericht indien uw aanvraag wordt afgewezen. Indien wij uw verzoek honoreren ontvangt u van ons een overeenkomst tot sponsoring. Houd u er alstublieft rekening mee dat wij om aanvullende gegevens kunnen verzoeken om tot een definitief oordeel te kunnen komen.

Sponsor- en donatieverzoeken dienen via de volgende link te worden ingediend (let op, dit is niet mogelijk via Internet Explorer):

Project:                    sdms.roche.nl/aanvraag/project

Samenkomst:          sdms.roche.nl/aanvraag/samenkomst

Aandachtspunten bij het indienen van een verzoek

 1. Alleen verzoeken afkomstig van een rechtspersoon kunnen in behandeling worden genomen.
 2. Dien uw verzoek ten minste zes weken voor de start van een bijeenkomst of een project in.
 3. U dient alle vragen  in de online applicatie te beantwoorden om ons in de gelegenheid te stellen uw aanvraag te kunnen beoordelen.

 

 

 

M-NL-00001110