Prijzen van innovatieve geneesmiddelen

Bij het bepalen van de prijs van een individueel geneesmiddel wordt naast de waarde voor de patiënt, zijn/haar omgeving en de maatschappij, ook het duurzaam in stand houden van de ‘cycle of innovation’ meegenomen. Deze premie voor innovatie is kenmerkend voor innovatieve industrieën en onderscheidt zich van kostprijs-plus modellen die in andere markten gangbaar zijn.

De waarde die een innovatief geneesmiddel levert, is medebepalend voor de zichtbare of lijstprijs. Hierbij spelen voor Roche de volgende elementen een rol:

 1. de waarde van het geneesmiddel voor de patiënt (in hoeverre draagt het medicijn bij aan de kwaliteit van leven van de patiënt)
 2. de toegevoegde waarde ten opzichte van vergelijkbare behandelingen (als een middel veel beter is dan bestaande middelen, rechtvaardigt dat een hogere prijs)
 3. de waarde van het geneesmiddel voor de maatschappij (kunnen patiënten bijvoorbeeld door dit geneesmiddel beter participeren in de maatschappij, doordat ze weer kunnen werken)
 4. de waarde van het geneesmiddel voor het zorgsysteem (hoeven patiënten minder vaak of helemaal niet meer naar het ziekenhuis te komen, zorgt het middel ook voor besparingen?)
 5. de lokale situatie oftewel de prijscontext: hoe hoog zijn de prijzen van concurrerende producten en wat is de impact op het zorgbudget.

In Nederland is wettelijk bepaald dat de maximumlijstprijs van een geneesmiddel in de pas loopt met een aantal andere landen die ongeveer hetzelfde welvaartsniveau hebben. De uiteindelijke prijs van een medicijn is in Europa doorgaans de uitkomst van een onderhandeling. Dit kan leiden tot een onzichtbare of nettoprijs die lager ligt dan de zichtbare of lijstprijs. Om in te kunnen spelen op lokale omstandigheden zoals welvaartsniveau, beschikbare alternatieve behandelingen en vergoedingssystemen heeft Roche zogenaamde PRMs –Personalised Reimbursement Models- die flexibiliteit bieden om een faire nettoprijs in de lidstaten uit te onderhandelen. Tussen regio’s met grote welvaartsverschillen bestaat flexibiliteit via IDP: International Differential Pricing.

Ontwikkelkosten

Bij een farmaceutisch bedrijf als Roche ligt de focus op innovatie. Heel het bedrijfsmodel is gericht op de zogenaamde ‘cycle of innovation’. Roche besteedt wereldwijd het meeste van alle farmaceutische bedrijven aan R&D. Van alle bedrijven – niet alleen farma – staat het op de 7e plaats. Ruim 21% gaat naar R&D, een bedrag van 10 miljard Zwitserse frank.

Dat heeft medicijnen opgeleverd die de wereld verbeterd hebben. Ruim 30 medicijnen van Roche staan op de WHO List of Essential Medicines.  Door deze investeringen en onderzoeken zijn deze medicijnen nu en voor altijd beschikbaar.

Wat wordt bedoeld met de ‘cycle of innovation’?

De grote vooruitgang die is geboekt bij tal van ziektebeelden (denk bijv. aan AIDS, bepaalde vormen van kanker of hepatitis C) is mogelijk gemaakt doordat de industrie in essentie twee beloningen krijgt voor haar risico-volle inspanningen: een prijs en een patent-periode. Na afloop van de patentperiode staat het andere fabrikanten vrij om het geneesmiddel ook op de markt te brengen hetgeen doorgaans leidt tot drastische prijsverlagingen. Doordat nieuwe patenten worden afgewisseld met patentverloop is er sprake van een ‘cycle of innovation’.

Transparantie

Farmaceutische bedrijven zijn private bedrijven in een publieke omgeving. Volledige transparantie over de prijs is niet mogelijk in een systeem van gereguleerde marktwerking. Ook in de gezondheidszorg is gekozen voor marktwerking als prikkel om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen. Vooralsnog heeft dit systeem de samenleving heel veel innovatieve medicijnen gebracht, waardoor het welzijn van patiënten enorm is verbeterd.

We zouden de vraag daarom graag herformuleren. Hoe kan de farmaceutische industrie op een verantwoorde manier bijdragen aan de samenleving en hoe maakt zij dat inzichtelijk?  Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij de farmaceutische industrie om effectieve geneesmiddelen en gepersonaliseerde behandeling zo efficiënt mogelijk te ontwikkelen.

Tegen de achtergrond van een toenemende druk op schaarse middelen in de zorg en een exponentiele groei van medische kennis, is er meer dan ooit behoefte aan het verhogen van efficiency. Dit betreft zowel de efficiency van het R&D-proces als de inspanningen om een bijdrage te leveren aan de efficiëntie van de zorgverlening. Roche zet daarom zwaar in op het concept van Personalised Health Care of PHC. Centraal in het concept van PHC staat MDAS: Meaningful Data at Scale. Roche is ervan overtuigd dat het samen ontsluiten en analyseren van talrijke databronnen zal bijdragen aan het sneller en meer efficiënt ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen. Dit kan het rendement op het geïnvesteerd vermogen verhogen en daarmee een verdere impuls geven aan de ‘cycle of innovation’.

In Woerden is recent een Sustainability Office bij Roche opgericht. Dit team streeft naar het ontsluiten en analyseren van data en draagt ook bij aan oplossingen –samen met de zorgpartijen- voor duurzame betaalbaarheid van innovatie in Nederland.

Winst en rendement

Roche is, als een van de grootste investeerders in research en ontwikkeling ter wereld, continu gericht op het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen en gepersonaliseerde behandelingen. Daarbij zijn wij gecommitteerd om de waarde van onze geneesmiddelen aan te tonen en een prijs te vragen die passend is bij de waarde die we creëren. Winst is voor de innovatieve farmaceutische industrie nodig om te kunnen blijven investeren in nieuwe geneesmiddelen. Duurzame winst en een goed rendement op het geïnvesteerd vermogen zijn voor beleggers belangrijke drijfveren om te blijven investeren in Roche en onze pipeline. Zonder veelbelovende nieuwe geneesmiddelen in de pipeline verliezen beleggers hun interesse en komt de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen in gevaar.

Gezondheid is voor de meeste mensen het hoogste goed. Daarom is het verheugend dat beleggers nog steeds willen investeren in de farmaceutische industrie ondanks dalende rendementen. Een recent rapport van Deloitte wijst erop dat het gemiddeld rendement is gedaald naar 3.2% waardoor de sector minder aantrekkelijk dreigt te worden voor investeerders. Gelukkig zijn grote farmaceutische bedrijven nog steeds in staat om betekenisvolle medicijnen te ontwikkelen en een aantrekkelijk rendement te bieden aan de beleggers. Daarbij moet bedacht worden dat Roche ook al tien jaar achter elkaar nummer 1 staat op de Dow Jones Sustainability Index. Bij duurzaamheid gaat om de balans tussen people, planet en profit.

Samenvattend

 • Roche is met +- 10 Miljard CHF een van de grootste investeerders wereldwijd in de health sciences sector
 • Roche is een beursgenoteerd bedrijf: om duurzaam innovaties te blijven ontwikkelen zijn winst en rendement noodzakelijk
 • In innovatieve sectoren is een kostprijs-plus model voor het vaststellen van prijzen niet houdbaar
 • Prijzen van Roche geneesmiddelen zijn een functie van de waarde die onze innovaties opleveren voor de patiënten, hun omgeving, het zorgsysteem en de maatschappij als geheel inclusief een premie om ons innovatiemodel duurzaam in stand te houden
 • Om de verschillen tussen regio’s en landen t.a.v. bereidheid dan wel mogelijkheid om te betalen voor innovaties het hoofd te bieden biedt Roche haar filialen flexibiliteit: PRM en IDP
 • Roche BV  spant zich in om de waarde van onze innovaties samen met zorgpartijen aan te tonen en passende oplossingen te vinden die duurzame toegang tot innovatie voor patiënten mogelijk maakt. Personalised Healthcare en Value-based healthcare zijn leidende principes daarbij.

Klik hier voor de Roche jaarresultaten 2018.