Het zorgstelsel van de toekomst.

Ons zorgstelsel is momenteel georganiseerd rondom specialismen en verrichtingen en niet rondom de patiënt. Maar steeds meer organisaties verleggen de focus naar de opbrengst voor de patiënt: wat is de waarde van de geleverde zorg? Het ministerie, zorgverleners en zorgverzekeraars zetten stappen richting waardegedreven zorg, oftewel value-based healthcare.

Innovatiegedreven en toekomstbestendig

Bij het invoeren van waardegedreven zorg is het belangrijk in kaart te brengen wat de uitkomsten zijn die ertoe doen voor een patiënt. Vervolgens willen we de kosten helder krijgen die in de gehele zorgketen gemaakt moeten worden om deze uitkomsten te bereiken. Als dit inzichtelijk wordt, kunnen we ervan leren, erop organiseren en ernaar financieren. Het uiteindelijk doel van deze aanpak is om een innovatiegedreven, toekomstbestendig zorgstelsel te realiseren.

Verbinden

Wij zien waardegedreven zorg als een van de belangrijkste ontwikkelingen van dit moment. Roche kan op verschillende manieren bijdragen aan value-based healthcare in Nederland. Wij hebben een goed overzicht van de zorgmarkt en kunnen daarom initiatieven aan elkaar verbinden. Onze klinische studies en de Flatiron database geven ons de beschikking over (real world) data. Met onze Diagnostics divisie, Foundation Medicine en geneesmiddelen zijn wij het kenniscentrum en onderdeel van de totale zorgketen voor verschillende aandoeningen.

Het initiatief bij de zorgverlener

Roche kan een aanjager zijn van value-based healthcare. Het initiatief ligt in onze ogen bij de zorgverlener. Onze rol is met name die van verbinder, facilitator en innovator.