Uitdagingen en mogelijke oplossingen

Het implementeren van value-based healthcare gaat niet zomaar. Er liggen verschillende uitdagingen die we, alleen als we gezamenlijk de handen ineen slaan, kunnen oppakken.

Registratielast – Momenteel wordt door zorgverleners registratielast ervaren en het is niet de bedoeling dat met het invoeren van value-based healthcare de registratielast nog groter wordt. Value-based healthcare werkt pas goed als alleen indicatoren overblijven die bijdragen aan zorgverbetering.

Data infrastructuur – Het is zaak om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande bronnen en IT systemen en waar mogelijk data te koppelen.

Systeem – Het huidige (vergoeding)systeem is nog voornamelijk ingericht op volume en niet op waarde. Door samenwerkingen aan te gaan met meerdere partijen, waaronder ook zorgverzekeraars, kan de voorspelbaarheid worden vergroot. Zo kunnen we gezamenlijk leren waar waarde gecreëerd kan worden en kunnen we ook op waarde gaan financieren en organiseren.

Wensen verschillen per patiënt – Hoe kun je waarde creëren terwijl iedere patiënt andere behoeftes zal hebben? Een belangrijk onderdeel van het invoeren van value-based healthcare is om de waarde informatie met betrokkenheid van de patiënt boven tafel te krijgen en verschillende opties inzichtelijk te maken. Wanneer voor- en nadelen van behandelmogelijkheden bekend zijn en worden besproken in de spreekkamer, kan de patiënt geïnformeerde meebeslissen in het behandelplan.