Onze uitgangspunten

Roche heeft ten aanzien van value-based healthcare drie uitgangspunten geformuleerd:

  • Bij alle door Roche gestarte of ondersteunde projecten op gebied van value-based healthcare spannen wij ons in om alle partijen te betrekken bij design, uitvoering én delen van resultaten.
  • We investeren in het aantonen van de waarde van onze innovaties. Met een focus op de totale waardeketen, op het individuele zorgpad van patiënten van diagnose tot afsluiting zorgpad. Meten van ICHOM uitkomstmaten en integratie ervan in bestaande zorgdata-infrastructuur horen daarbij.
  • We richten ons op het ontsluiten en verbinden van (big) data. In de data die nu al beschikbaar zijn, liggen veel oplossingen om efficiency en zorgkwaliteit te vergroten.
value based healthcare

Keuzes maken

Value-based healthcare is een breed terrein. Om resultaten te kunnen bereiken is het belangrijk om keuzes te maken. Wij kiezen ervoor om samenwerkingen aan te gaan die als doel hebben de totale waardeketen voor de patiënt te verbeteren. Opstarten kan als pilot maar vooraf moet over de schaalbaarheid worden nagedacht zodat iedere patiënt in Nederland baat heeft bij de samenwerking. De focus van onze samenwerkingen ligt op de ziektebeelden MS, Hemofilie en Longkanker, en next generation sequencing met Foundation Medicine.