Patiënten en naasten

Ieder mens wil gezond zijn. Ook als je ziek bent, wil je nog steeds gezien worden als een mens. Gelukkig kunnen steeds meer ziektes genezen worden, en wanneer genezing niet meer mogelijk is, is levensverlenging met behoud van kwaliteit van leven aan de orde. Een patiënt is een mens met één of meerdere aandoeningen, die erop gericht is zoveel mogelijk het leven te leiden dat hij of zij wil ondanks of met zijn of haar ziekte. Bij Roche hebben we daarom aandacht voor de hele mens.

Naast goede medicijnen, vinden wij aandacht voor andere zaken belangrijk: psychosociale begeleiding, een gezonde levensstijl, werk. Roche wil niet alleen de gezondheid van patiënten verbeteren, maar ook van toegevoegde waarde zijn in het leven van patiënten en hun naasten.  Vooroordelen en misverstanden kunnen het leven van patiënten onnodig moeilijk maken. Wij ondersteunen en ontwikkelen daarom initiatieven die mensen helpen regie over hun leven te houden: preventie, informatie over ziekten en behandelingen, nazorg, naastenplatform.  Vanuit Patients Relations Management wordt een programma ontwikkeld ‘De mens achter de patiënt’ dat hierop gericht is.