Hoop op communicatie voor locked-in patiënten
In Nederland hebben ongeveer 120 mensen het zogenaamde locked-in syndroom. Een aandoening die het gevolg kan zijn van een progressieve spierziekte als ALS. Patiënten met het syndroom zijn volledig verlamd en kunnen niet spreken. Mentaal zijn ze echter gezond. Ze willen dan ook graag met hun omgeving communiceren. Voor een deel van deze groep patiënten bestaan hulpmiddelen om zich te uiten, bijvoorbeeld door oogbesturingstechnologieën. Deze werken echter niet voor iedereen. Daarom heeft MindAffect een Brain Computer Interface (BCI) ontwikkeld die gebruik maakt van hersensignalen om locked-in patiënten te helpen communiceren.

“Ons communicatiesysteem is gericht op het verhogen van kwaliteit van leven.” Vertelt Ivo de la Rive Box, CEO bij MindAffect. “Patiënten met het locked-in syndroom ondergaan doorgaans geen behandeling gericht op genezing, maar worden intensief verzorgd. Vaak hebben ze geen jaren meer te leven. Het motiveert ons enorm om een product te ontwikkelen dat ze kan helpen in de laatste fase van hun leven te communiceren met hun geliefden en verzorgers.”

Sinds 2017 richt Ivo zich samen met het team van start-up MindAffect op het ontwikkelen van een BCI-technologie en een prototype headset. De intentie is om de headset bij patiënten thuis aan te bieden. In samenwerking met de ALS-stichtingen uit België en Nederland heeft MindAffect de technologie bij meer dan 25 patiënten getest.  Uit de gebruikerstesten is waardevolle feedback gekomen, waar nu aan gewerkt wordt. “Op dit moment testen we nog de veiligheid, door bijvoorbeeld te kijken naar de warmteontwikkeling. Maar het systeem is zodanig ontwikkeld dat we het met behulp van standaard componenten en onze software kunnen aanbieden aan een patiënt in de thuisomgeving. We streven ernaar om de komende 18 maanden tien patiënten te helpen communiceren met de BCI-technologie, maar om dit te kunnen doen dient de technologie en de functionaliteit wel verder ontwikkeld worden. Daarnaast zijn er meerdere apparaten nodig.”

Brain Computer Interface

In de BCI komen artificial intelligence en neuro-wetenschap samen. Patiënten krijgen een headset opgezet met sensoren die signalen van het achterste deel van het brein kunnen detecteren. Voor de patiënt staat een scherm met een toetsenbord. Elke letter knippert met een uniek patroon. Als de patiënt zich focust op een letter, registreert het brein het knipperpatroon van die letter. Het visuele brein reageert op het patroon. De BCI meet vervolgens het breinsignaal en de algoritmes rekenen uit waar de patiënt naar kijkt. De breinsignalen geven dus aan welke letter getypt moet worden, waardoor er uiteindelijk een woord of zin ontstaat op het scherm. Het scherm heeft naast een toetsenbord ook vooraf ingestelde zinnen en ja/nee vakken om naar te kijken, waardoor het minder tijd kost om te communiceren.

“Kunnen communiceren is niet alleen waardevol voor de patiënt zelf. Het maakt de zorg ook efficiënter en veiliger. Door ook zelf acties te kunnen initiëren in zijn nabije omgeving krijgt de patiënt weer enigszins regie over zijn leven terug.” vertelt Ivo.

Meer informatie over MindAffect: www.mindaffect.nl