Optimaliseren van Parkinsonmedicatie met een smartphone app
Patiënten met de ziekte van Parkinson hebben te kampen met veel bewegingsproblemen. Trillen, stijve spieren en bewegingstraagheid zijn vaak voorkomende symptomen. Met medicatie kunnen deze symptomen worden onderdrukt. Het instellen van de juiste dosis medicatie wordt echter steeds lastiger naarmate de ziekte voortschrijdt. Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) wil daarom een smartphone app ontwikkelen zodat patiënten zelf de werking en bijwerkingen van de medicatie kunnen evalueren. Hiermee kunnen artsen samen met patiënten de dosering aanpassen en preciezer toespitsen op de behoefte van de patiënten.

In Nederland hebben ongeveer 50.000 mensen de ziekte van Parkinson. Bij deze progressieve ziekte kan de juiste dosis medicijnen veel verschil maken. Binnen de huidige zorgverlening vraagt de arts aan patiënten om de werking van de Parkinsonmedicatie over een afgelopen periode te beoordelen. Deze beoordelingen zijn echter te globaal, omdat het voor patiënten moeilijk is om nauwkeurig aan te geven wanneer de medicatie niet meer goed werkzaam was en welke klachten optraden. Hierdoor is het een grote uitdaging om de dosering tijdig en adequaat aan te passen.

Volgens Sytse Zuidema, hoogleraar ouderengeneeskunde aan het UMCG, zou een speciale Parkinson-app hierbij kunnen helpen. “Herhaaldelijk vastleggen van dagelijkse klachten geeft beter beeld van de ziekte. De behandelende arts kan met gedetailleerde informatie beter beoordelen wat de medicatie doet voor de patiënt. Door die informatie levert de arts zorg op maat en kunnen arts en patiënt samen beslissen over de medicatie.”

Het UMC wil een innovatieve app maken zodat ook patiënten die wat ouder zijn er gebruik van kunnen maken. Dit betekent dat de app makkelijk in gebruik moet zijn en dat deze ook te gebruiken moet zijn als de patiënt geen internetverbinding heeft.”

Focusgroep met patiënten en zorgprofessionals

De ontwikkeling van de app gebeurt in nauwe samenwerking met een focusgroep met patiënten, neurologen en specialisten ouderengeneeskunde. Door samen te werken streeft het ziekenhuis ernaar om de wensen van de eindgebruikers vanaf het begin van het project mee te nemen.

Met de focusgroep wordt nagedacht over wat een wenselijke periode van monitoren met de app is en hoe vaak patiënten bereid zijn om de vragen van de app te beantwoorden. Daarnaast kijkt de focusgroep naar welke symptomen en bijwerkingen er precies gevraagd dient te worden en hoe de resultaten het beste kunnen worden gebruikt tijdens het overleg tussen de patiënt en de arts.

De app wordt voorzien van een instructie en educatieve uitleg over Parkinsonmedicatie en het belang van het monitoren van de werking en de bijwerkingen. Patiënten kunnen met korte vragen de werking en bijwerkingen van de Parkinsonmedicatie evalueren. Deze methode heet ‘Ecological Momentary Assessment’.

Nadat de app is ontwikkeld zal deze getest worden door 40 patiënten van Punt voor Parkinson Groningen en Friesland. Dit is een specialistisch kenniscentrum dat de zorg voor Parkinsonpatiënten tussen alle regionale zorgverleners coördineert. Ook zouden in eerste instantie patiënten uit de verpleeghuizen van het Universitair Netwerk Ouderengeneeskunde van het UMCG gebruik maken van de app. Het doel is om uiteindelijk de app toegankelijk te maken voor Parkinsonpatiënten in heel Nederland.