Arja Broenland

 

Arja Broenland is sinds 2016 directeur-bestuurder van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). De koepel behartigt de generieke belangen van (ex)kankerpatiënten en hun naasten en ondersteunt de 19 aangesloten kankerpatiëntenorganisaties. Broenland is bestuurskundige met een consultancy achtergrond en werkt ruim 15 jaar in de oncologische zorg vanuit verschillende perspectieven, onder meer als programmamanager van het Nationaal Programma Kankerbestrijding bij het ministerie van VWS, als innovatiemanager bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea en via haar eigen adviesbureau.

Arja Broenland op LinkedIn.