Patient Innovation Award 2020

De Patient Innovation Award is een initiatief waarmee Roche innovatieve projecten in de zorg wil stimuleren. Met de Award ondersteunen wij projecten die ten goede komen aan de patiëntenzorg en de kwaliteit van leven van patiënten in Nederland. Een onafhankelijke jury en een publieksjury beslissen welk project de prijs wint. De winnaar ontvangt een bedrag van 20.000 euro.  

Heeft u een goed idee of werkt u aan een innovatief project dat bijdraagt aan het welzijn van patiënten? Dan maakt u kans op de Award. Lees hieronder meer over de Patient Innovation Award en meld u aan.


Achtergrond

Ziek zijn heeft een grote impact op het leven van mensen. Bij Roche voelen we ons daar, als bedrijf en ook persoonlijk, zeer bij betrokken. Wij zetten ons dagelijks in om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste zorg en behandeling kunnen krijgen. Voor patiënten is het daarnaast belangrijk om de regie op haar of zijn leven te houden.

Veel mensen met een hart voor de zorg hebben innovatieve ideeën waarmee ze willen bijdragen aan het welzijn van patiënten. Met de Patient Innovation Award geeft Roche Nederland een stimulans aan het realiseren van die innovatieve projecten.

Welke projecten maken kans op de Patient Innovation Award?

Projecten die in aanmerking willen komen voor de Award dienen betrekking te hebben op verpleging, voorlichting, verzorging, begeleiding of ondersteuning van patiënten, met als doel:

  • Het voorkomen van (de gevolgen van) ziekte;
  • Het bevorderen van zorg thuis;
  • Het verbeteren van het ‘shared decision making’ proces;
  • Het bevorderen van de arbeidsparticipatie en/of;
  • Het stimuleren van de sociale interactie.

In de farmaceutische industrie is een gedragscode van kracht, de zogenaamde Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de CGR, waarin onder meer regels zijn opgesteld voor het doen van sponsoring. Ingediende voorstellen moeten binnen de regels van de Code Geneesmiddelen Reclame vallen.  Zo kan het project of initiatief alleen worden ingediend door rechtspersonen (bijvoorbeeld een stichting). Een individu kan geen project of initiatief indienen. Daarnaast is dit reglement van toepassing om in aanmerking te komen voor de Patient Innovation Award.

Wat kunt u winnen?

Projectvoorstellen die voldoen aan de criteria krijgen een unieke kans om deel te nemen aan een inspiratiedag op 12 mei. Een innovatieve zorgondernemer deelt dan zijn of haar ervaringen met start-ups en scale- ups.

Business coaches lichten het verschil tussen een goed en een excellent projectvoorstel toe, waardoor de deelnemers hopelijk inzichten krijgen om de beschrijving van hun eigen voorstellen aan te scherpen. Ook kunnen zij kiezen uit break-outsessies over onderwerpen als big data, digital, blockchain, finance, DNA, clinical research, marketing en customer engagement.

De sessies bieden relevante input voor het definitieve projectvoorstel dat deelnemers tot en met 1 juni 2020 kunnen indienen.

PIA timelines

Vanaf januari 2020 kunnen projectvoorstellen worden ingediend. Om in aanmerking te komen voor de inspiratiedag leveren deelnemers uiterlijk 14 april een conceptvoorstel in. Dit voorstel hoeft niet volledig uitgewerkt te zijn, maar moet de organisatie in staat stellen te beoordelen of het projectplan in potentie aan de regels van de Code Geneesmiddelenreclame kan voldoen. Hiertoe dient gebruikt gemaakt te worden van een nominatieformulier.

Na de deadline van 1 juni 2020 23:59 uur bekijken de juryleden van de Patient Innovation Award zorgvuldig de aanmeldingen en selecteren zij drie beste projecten. De bekendmaking van de genomineerden vindt plaats op 17 juni.  Na de bekendmaking wordt een professioneel promotiefilmpje opgenomen met de genomineerden. Van 1 augustus tot 1 september mag het publiek stemmen op zijn/haar favoriete project. De stemmen van de jury en het publiek bepalen de winnaar van de Award.

De genomineerden mogen tijdens de Roche Dialogues van 6 oktober hun ideeën presenteren en in een co-creatie sessie bespreken met het publiek. Op deze manier krijgen ze bruikbare feedback en kunnen ze een mooi netwerk op bouwen. De winnaar van de Award wordt tijdens de Roche Dialogue uitgeroepen en ontvangt een bedrag van maximaal € 20.000,-.
Overweegt u om een project aan te melden voor de Patient Innovation Award? Vul dan dit formulier in. We nemen zo snel mogelijk contact met u op om uw project en het aanmeldtraject verder te bespreken.