Sissi Grosfeld

Sissi Grosfeld

Sissi Grosfeld werkte 13 jaar als verpleegkundig specialist op de mammapoli in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. In 2013 maakte ze de overstap naar het nieuw opgerichte Alexander Monro Borstkankerziekenhuis in Bilthoven, omdat ze hier de kans kreeg om zich te verdiepen in de zorg voor patiënten in de volle breedte. Als zorgregisseur zag ze daar patiënten in iedere fase van hun behandel en controle traject. Sinds 2019 is ze verbonden aan ziekenhuis Rivierenland Tiel, ze ziet daar meerdere patiëntengroepen met een oncologische aandoening. Verder werkt ze nog deels in Alexander Monro waar ze vooral de leefstijlconsulten voort en betrokken is bij lopende studies.

Door zich aan te sluiten bij landelijk werkgroepen en de patiëntenverenigingen, denkt ze mee en blijft ze betrokken bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de oncologie. "Zorginnovatie vind ik erg belangrijk omdat we steeds moeten kijken hoe we de patiënt zelfregie kunnen laten houden en onze zorg zo in te richten dat deze zoveel mogelijk buiten het ziekenhuis plaats kan vinden in de eigen vertrouwde omgeving."

Sissi Grosfeld op LinkedIn.