Patiëntenorganisaties

Patiëntenorganisaties, stichtingen en verenigingen ondersteunen en vertegenwoordigen patiënten op het gebied van preventie, behandeling, toegankelijkheid van zorg en informatie, ondergebracht in de drie pijlers van de organisaties:

  • Informatievoorziening
  • Belangenbehartiging
  • Ervaringsdeskundigencontact

Roche heeft dezelfde doelstellingen als de patiëntenorganisaties, namelijk het ondersteunen van patiënten, begrijpen hoe zij omgaan met hun ziekten evenals het bereikbaar maken van geneesmiddelen voor de behandeling. Waar mogelijk ondersteunen wij graag initiatieven die de activiteiten van patiëntenorganisaties kunnen verbeteren. Op verschillende niveaus vanuit de organisatie wordt met patiëntenorganisaties samengewerkt. Daarnaast is er regelmatig contact met koepelorganisaties. We hanteren in onze samenwerking met patiëntenorganisaties diverse richtlijnen:

  • Regelgeving CGR (Stichting Code Geneesmiddelenreclame)
  • Regelgeving brancheorganisatie Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
  • Voorschriften van Patiëntenfederatie Nederland
  • Richtlijnen EFPIA
  • Richtlijnen Roche

Roche doet dit vanuit het volle respect voor de individuele rechten van de patiënt. Er wordt samengewerkt op basis van gelijkwaardigheid en de onafhankelijkheid van een patiëntenorganisatie zal altijd worden gewaarborgd. Wij hechten in dit verband grote waarde aan transparantie, beschermen de onafhankelijkheid van de partners met wie wij samenwerken en vinden het belangrijk dat mogelijke activiteiten tot stand komen op basis van integriteit en met wederzijds voordeel. De informatie over de financiële steun van Roche Nederland aan patiëntenorganisaties vanaf  2014 is te vinden via het Transparantieregister Zorg.

Jaarlijks organiseert Roche in samenwerking met een programmacommissie de Roche Patiëntenorganisatiedag. Op 19 maart 2020 zijn directeuren, voorzitters, bestuur en beleidsmedewerkers van Patiëntenorganisaties in heel Nederland van harte welkom. Thema dit jaar is: Macht en invloed van de patiënt. Hoe geef je als patiëntenorganisatie (mede) richting aan veranderingen in de zorg. Klik hier voor meer informatie over deze dag.

In 2019 was het thema van deze dag  ‘Jongeren hebben de toekomst’. Bekijk het verslag en de video's van de Roche Patiëntenorganisatiedag 2019.

 

Bekijk hier de video van de Patiëntenorganisatiedag 2018

Download het verslag Patiëntenorganisatiedag 2018 [PDF]

Download het verslag Patiëntenorganisatiedag 2017 [PDF]