Patiëntenorganisatiedag, woensdag 2 september 2020 

10.00 – 16.00 uur | de Fabrique | Utrecht  

 

De jaarlijkse Patiëntenorganisatiedag die Roche samen met de programmacommissie elk jaar organiseert, is uitgesteld naar 2 september 2020.

In veel organisaties wordt medewerkers gevraagd om vooralsnog niet meer deel te nemen aan bijeenkomsten, die niet strikt noodzakelijk zijn. Ook wij vinden het uitermate belangrijk om patiënten, zorgprofessionals en anderen goed te beschermen tegen het risico op verspreiding van COVID-19 en zo bij te dragen aan de continuïteit van de zorg. We hopen dat de situatie in september zodanig onder controle is, dat de Patientenorganisatiedag dan wel door kan gaan.

 

Het thema dit jaar is ‘Invloed en macht van de patiënt’, hoe geef je mede richting aan verandering in de zorg?

De zorgwereld verandert in een snel tempo. Nieuwe technologie zorgt voor nieuwe mogelijkheden, maar roept tegelijkertijd nieuwe vragen op. Netwerkgeneeskunde, de juiste zorg op de juiste plek, homemonitoring, precision medicine en groeiende druk op de middelen zorgen voor de nodige (bestuurlijke) uitdagingen. Hoe kun je als bestuurder van een patiëntenorganisatie en als individuele patiënt je impact vergroten? Oftewel: Hoe kun je samen bouwen aan de toekomst van de zorg? Het is essentieel dat de belangen van de patiënten voorop staan in de discussie, maar hoe worden deze gehoord en meegenomen in de besluitvorming? Welke rol spelen informele patiëntengroepen?

Op de Patiëntenorganisatiedag 2020 halen we inspiratie bij elkaar en bij een aantal experts op. We leren meer over leiderschapsstrategieën van Monic Bührs en overtuigingstechnieken van Roderik van Grieken. Verder horen we van Bram Verbrugge hoe media-aandacht je inzet kracht kan bijzetten en van Lilian Vloet hoe je een belangrijk onderwerp op de agenda krijgt samen met andere stakeholders.

Ook gaan we met een intrigerende casus uit de praktijk aan de slag. Zo proberen we samen antwoord te krijgen op de vraag: Hoe kan een patiëntenorganisatie in het huidige zorglandschap haar impact vergroten?

 

Monic Bührs

Spreker: Monic Bührs, Coach en trainer in leiderschap 

Monic Bührs heeft in verschillende managementfuncties op technisch, commercieel en financieel/bedrijfskundig gebied gewerkt. Op basis van haar praktijkervaring benoemt zij vijf niveaus van invloed, variërend van zelfreflectie en profilering tot het hebben van een duidelijke visie. Monic helpt je aan de hand van deze verschillende niveaus te ontdekken op welk niveau je zelf zit. Ook zal ze antwoord geven op vragen zoals: Hoe handhaaf je je aan de top en blijf je toch bij jezelf? Hoe kun je als manager of beleidsmedewerker van een patiëntenorganisatie je voordeel doen met deze inzichten?

 

Bram Verbrugge

Spreker: Bram Verbrugge, vader van Sara en voorzitter Stichting voor Sara

Voor slechts 5 procent van de ruim zevenduizend zeldzame ziektes bestaat een behandeling: door het kleine aantal patiënten is er vaak nog geen geneesmiddel. Sara, de dochter van Bram Verbrugge en zijn vrouw Emine Kara is één van de hooguit twintig patiënten met MDC1A in Nederland. Haar toekomst was ongewis. Sara’s ouders besloten zich daarbij niet neer te leggen en richtten een stichting op waarmee in het Maastricht UMC onderzoek wordt gedaan dat een behandeling dichterbij moet brengen. Stichting voor Sara kreeg media aandacht via krantencolumns en zo groeide de stichting uit tot een professioneel kennisplatform en -netwerk. De inspanningen van Sara’s ouders zijn uitzonderlijk, maar ook illustratief voor de opkomende doe-het-zelfbeweging onder patiënten en ouders van patiënten die met een zeldzame ziekte te maken krijgen, zo meldde De Volkskrant in een artikel november vorig jaar. Bram biedt op de Patiëntenorganisatiedag praktische media tips waar de deelnemers  tijdens de workshop mee kunnen oefenen.

Lilian Vloet

Spreker: Lilian Vloet, Lector Acute Intensieve Zorg / voorzitter Family and Patient Centered Intensive Care (FCIC)

Dr. Lilian Vloet is lector Acute Intensieve Zorg bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen en wil het onderwijs, onderzoek en de praktijk van de acute en intensieve zorg nog beter op elkaar laten aansluiten. Dit doet ze onder andere via het bestuur van Family and Patient Centered Intensive Care (FCIC) en patiëntenorganisatie IC Connect.
In 2018 ontving Stichting FCIC de PGO Support Impactprijs vanwege de daadwerkelijke verbetering voor patiënten en cliënten die de Stichting wist te bewerkstelligen. Lilian zal tijdens de patiëntenorganisatiedag toelichten hoe ze het FCIC en Post Intensive care syndroom (PICS) op de kaart hebben gezet.

Roderik van Grieken

Dagvoorzitter: Roderik van Grieken, Directeur Nederlands Debat Instituut

Roderik van Grieken is als voorzitter en directeur van het Nederlands Debat Instituut één van de beste en bekendste Nederlandse debaters. Hij zal de dag voorzitten en de discussie leiden. Ook zal hij zijn inzichten op het gebied van overtuigen en beïnvloeden met ons delen. Welke beïnvloedingsstijlen hanteren politici en hoe neem je die mee in je eigen strategie?


Voor wie? 

De Patiëntenorganisatiedag wordt georganiseerd voor directeuren, voorzitters, bestuur en beleidsmedewerkers van Patiëntenorganisaties in heel Nederland. De ontvangst is vanaf 10.00 uur, het inhoudelijke programma inclusief hapjes en drankjes duurt van 10.30 – 16.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in De Fabrique in Maarssen.

Deelname aan deze bijeenkomst is vrij van kosten en wordt mede mogelijk gemaakt door de Roche Programmacommissie: Edith Mulder (Oogfonds), Doreen Boeijen (Diabetesvereniging Nederland), Rianne Wisgerhof (Nationaal MS Fonds) en Celia Noordegraaf (Roche).