Patiëntenorganisatiedag, donderdag 19 maart 2020 

10.00 – 16.00 uur | de Fabrique | Utrecht  

 

De jaarlijkse Patiëntenorganisatie die Roche samen met de programmacommissie elk jaar organiseert vindt plaats op 19 maart 2020. Het thema dit jaar is ‘Macht en invloed van de patiënt’, hoe geef je mede richting aan verandering in de zorg?

De zorgwereld verandert in een snel tempo. Nieuwe technologie zorgt voor nieuwe mogelijkheden, maar roept tegelijkertijd nieuwe vragen op. Netwerkgeneeskunde, de juiste zorg op de juiste plek, homemonitoring, precision medicine en groeiende druk op de middelen zorgen voor de nodige (bestuurlijke) uitdagingen. Hoe kun je als bestuurder van een patiëntenorganisatie en als individuele patiënt je impact vergroten? Oftewel: Hoe kun je samen bouwen aan de toekomst van de zorg? Het is essentieel dat de belangen van de patiënten voorop staan in de discussie, maar hoe worden deze gehoord en meegenomen in de besluitvorming? Welke rol spelen informele patiëntengroepen?

Op de Patiëntenorganisatiedag 2020 halen we inspiratie bij elkaar en bij een aantal experts op. We leren meer over leiderschapsstrategieën van Monic Bührs en overtuigingstechnieken van Roderik van Grieken. Ook gaan we met een intrigerende casus uit de praktijk aan de slag. Zo proberen we samen antwoord te krijgen op de vraag: Hoe kan een patiëntenorganisatie in het huidige zorglandschap haar impact vergroten?

 

Monic Bührs

Spreker: Monic Bührs, Coach en trainer in leiderschap 

Monic Bührs heeft in verschillende managementfuncties op technisch, commercieel en financieel/bedrijfskundig gebied gewerkt. Op basis van haar praktijkervaring benoemt zij vijf niveaus van invloed, variërend van zelfreflectie en profilering tot het hebben van een duidelijke visie. Monic helpt je aan de hand van deze verschillende niveaus te ontdekken op welk niveau je zelf zit. Ook zal ze antwoord geven op vragen zoals: Hoe handhaaf je je aan de top en blijf je toch bij jezelf? Hoe kun je als manager of beleidsmedewerker van een patiëntenorganisatie je voordeel doen met deze inzichten?

 

Roderik van Grieken

Dagvoorzitter: Roderik van Grieken, Directeur Nederlands Debat Instituut

Roderik van Grieken is als voorzitter en directeur van het Nederlands Debat Instituut één van de beste en bekendste Nederlandse debaters. Hij zal de dag voorzitten en de discussie leiden. Ook zal hij zijn inzichten op het gebied van overtuigen en beïnvloeden met ons delen. Welke beïnvloedingsstijlen hanteren politici en hoe neem je die mee in je eigen strategie?

Voor wie? 

De Patiëntenorganisatiedag wordt georganiseerd voor directeuren, voorzitters, bestuur en beleidsmedewerkers van Patiëntenorganisaties in heel Nederland. De ontvangst is vanaf 10.00 uur, het inhoudelijke programma inclusief hapjes en drankjes duurt van 10.30 – 16.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in De Fabrique in Maarssen.

Deelname aan deze bijeenkomst is vrij van kosten en wordt mede mogelijk gemaakt door de Roche Programmacommissie: Edith Mulder (Oogfonds), Doreen Boeijen (Diabetes Vereniging Nederland), Rianne Wisgerhof (Nationaal MS Fonds) en Celia Noordegraaf (Roche).