Personalised Healthcare Alliantie

Roche is de initiatiefnemer van de Personalised Healthcare Alliantie. De missie van deze onafhankelijke Alliantie is om de transformatie naar gepersonaliseerde zorg (PHC) te versnellen. Dit betekent uitgaan van het individu: want “one size does not fit all”.

De Alliantie is een uitnodigend platform om vrij te denken en over de schotten van de eigen omgeving heen te kijken. De alliantie opereert onafhankelijk van Roche. We doen dat met patiëntenorganisaties, artsen, wetenschappers, industrie, research organisaties, verzekeraars, overheidsorganisaties en toezichthouders; aangevuld met specialisten data science, artificial intelligence en bedrijfsmodellen. De deelnemers zijn innovators in healthcare. Door de denkkracht van verschillende disciplines binnen de Alliantie te combineren  (combinatoire innovatie) kunnen we tot unieke oplossingen komen. De werkwijze van de Alliantie is gebaseerd op “leren met en van elkaar” en “leren door te doen”.  Gezamenlijk willen wij de belangrijkste implementatie-barrières voor gepersonaliseerde zorg, die betrekking hebben op het veilig delen van data en het sneller inzetten van innovaties in de dagelijkse praktijk, slechten. Met gepersonaliseerde zorg kunnen we de gezondheidszorg toekomstbestendig maken. Samenwerken en wederzijds vertrouwen tussen de verschillende stakeholders in de zorg zijn hierin essentieel.

Eén van de activiteiten van de PHC Alliantie is het organiseren van de ImmuunPRO Hackathon. We willen graag vooraf kunnen inschatten of een patiënt met longkanker baat zal hebben bij immuuntherapie: in hoeverre is het nu al mogelijk om met Big Data & Artificiële Intelligentie te komen tot een voorspellingsmodel? In een onepager heeft de Alliantie haar missie en visie uiteengezet. Werkgroepen zijn van start gegaan om deze vorm te geven.

Eind 2019 is de Stichting Personalised Healthcare Catalyst opgericht met als doel de transitie naar gepersonaliseerde zorg te versnellen. De Stichting is voortgekomen uit de Alliantie Personalised Healthcare,  een onafhankelijk platform van health innovators, die samen de Nederlandse gezondheidszorg toekomstbestendig willen maken en Nederland willen positioneren als een koploper op het gebied van gepersonaliseerde zorg. Voorzitter van de Stichting is prof. Paul Iske. De andere twee bestuursleden Rob Bohte en Maurice Nijssen zijn resp. secretaris en penningmeester. Lees meer over de stichting op  https://www.phc-catalyst.nl/

Bibian Mentel
Personalised Healthcare Catalyst Magazine #1
Marc de Hond
Personalised Healthcare Catalyst Magazine #2
Personalised Healthcare Catalyst Magazine # 3
Personalised Healthcare Catalyst Magazine # 4