Wat is Multiple Sclerose?

Multiple sclerose (MS) is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Dit centrale zenuwstelsel wordt gevormd door de hersenen en het ruggenmerg. Bij MS worden zenuwbanen beschadigd waardoor signalen niet meer goed kunnen worden doorgegeven. De klachten van MS kunnen zeer uiteenlopen, afhankelijk van de plaats waar het centrale zenuwstelsel is aangetast.

Gevolgen van MS

Plekken van beschadiging (demyelinisatie) worden ook wel laesies genoemd en kunnen in verschillende gebieden in de hersenen optreden. Na verloop van tijd kunnen de laesies verharden. Dit is waar de naam ‘multiple sclerose’ vandaan komt: meerdere verhardingen. De klachten die iemand met MS ervaart, zijn afhankelijk van welk gebied in de hersenen is aangedaan. Klachten kunnen onder andere zijn problemen met lopen en evenwicht, zwakte, gevoelloosheid, slechte coördinatie en blaasproblemen. Ook de oogzenuwen kunnen door MS worden aangetast, waardoor mogelijk problemen met het zicht kunnen optreden.

Remmende geneesmiddelen

Op dit moment is MS niet te genezen. De huidige middelen remmen de ziekte wel steeds beter, vooral bij relapsing MS zijn verschillende behandelingen beschikbaar. In de afgelopen jaren heeft Roche gewerkt aan een middel om verschillende vormen van MS te behandelen. Dit middel is begin 2018 geregistreerd voor relapsing en vroege primair progressieve MS en beschikbaar voor patiënten in Nederland die hiervoor in aanmerking komen.

Smartphone-oplossingen

Hoe meer we komen te weten over MS, hoe duidelijker het wordt dat we een betere manier nodig hebben om de voortgang van de ziekte te volgen. Vaak wordt de voortgang alleen gemeten tijdens de bezoeken aan het ziekenhuis, terwijl MS continu invloed heeft op de dagelijkse bezigheden en van dag tot dag kan fluctueren. Naast dat we ons blijven inzetten bij Roche om betere medicijnen te ontwikkelen werken we ook aan zaken die de zorg voor de patiënt kunnen verbeteren, zoals smartphone-oplossingen waarmee het ziekteproces beter in kaart kan worden gebracht. Met behulp van een smartphone kan bijvoorbeeld regelmatig tests worden uitgevoerd die de behandelend arts kan lezen en beoordelen. Daarnaast kan een smartphone ook de dagelijkse activiteit van iemand op de achtergrond meten om zodoende subtiele achteruitgang te meten die moeilijk zichtbaar kan zijn voor zowel de arts als de patiënt zelf. Deze inzichten zouden in de toekomst kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden.

Brain Health: hoe houd je je hersenen zo gezond mogelijk?

Brain Health: time matters in MS, is een rapport geschreven door internationaal bekende MS zorgprofessionals. In dit rapport geven de auteurs aanbevelingen aan behandelaars, beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden in MS hoe de hersenen van mensen met MS zo goed mogelijk te beschermen en de ziekte te remmen. Het rapport biedt ook handige informatie voor mensen met MS om beter te begrijpen hoe je je hersenen zo gezond mogelijk kunt houden. Van dit rapport is een beknopte versie in het Nederlands opgesteld waarin wordt uitgelegd hoe mensen met MS de aanbevelingen in de praktijk kunnen brengen.2

 

Referenties:

1. Brain Health: een handboek voor mensen met multiple sclerosis, Oxford Pharmagenesis

 

 

M-NL-00001187