Nieuwe medicijnen en smartphone-oplossingen

Hoe meer we weten over MS, hoe duidelijker het wordt dat we een betere manier nodig hebben om de voortgang van de ziekte te volgen. Vaak wordt de voortgang alleen tijdens de bezoeken aan het ziekenhuis gemeten, terwijl MS continu invloed heeft op de dagelijkse bezigheden. Ontwikkeling van medicatie staat voorop bij Roche. Daarnaast werken we aan zaken die de zorg kunnen verbeteren, zoals smartphone-oplossingen waarmee het ziekteproces beter in kaart kan worden gebracht.

Wat is Multiple Sclerose?

Multiple sclerose (MS) is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Dit centrale zenuwstelsel wordt gevormd door de hersenen en het ruggenmerg. Bij MS worden zenuwbanen beschadigd waardoor signalen niet meer goed kunnen worden doorgegeven.

Gevolgen van MS

Deze storing in de zenuwgeleiding kan tot uiteenlopende klachten leiden, zoals verlammingen en stoornissen van het gevoel. Plekken van beschadiging (demyelinisatie) worden ook wel laesies genoemd en kunnen in verschillende gebieden in de hersenen optreden. Na verloop van tijd kunnen de laesies verharden. Dit is waar de naam Multiple Sclerose vandaan komt: meerdere verhardingen. De klachten die iemand met MS ervaart, zijn afhankelijk van welk gebied in de hersenen is aangedaan. Ook de oogzenuwen kunnen door MS worden aangetast, waardoor mogelijk problemen met het zicht kunnen optreden.

Remmende geneesmiddelen1,3

Op dit moment is MS niet te genezen. De huidige middelen remmen de ziekte wel steeds beter, vooral bij relapsing MS zijn verschillende behandelingen beschikbaar. In de afgelopen jaren heeft Roche gewerkt aan een middel om verschillende vormen van MS te behandelen. Dit middel is begin 2018 geregistreerd voor relapsing en vroege primair progressieve MS en beschikbaar voor patiënten die hiervoor in aanmerking komen.

Tests uitvoeren met smartphone

Meer kennis van de ziekte is nodig om behandelmethoden te blijven innoveren. Hoe meer we weten over MS, hoe duidelijker het wordt dat we ook nog betere manieren nodig hebben om de voortgang van de ziekte te volgen. De uitdaging is om een methode te vinden waarmee onderzoekers de voortgang van de ziekte kunnen meten.

Smartphone

Roche werkt daarom aan oplossingen zodat met behulp van bijvoorbeeld een smartphone regelmatig tests uitgevoerd kunnen worden, die de behandelend arts kan lezen en beoordelen. Een smartphone kan ook de dagelijkse activiteit van iemand op de achtergrond meten. Sensoren in deze meetapparatuur kunnen meer subtiele achteruitgang meten die moeilijk zichtbaar kan zijn voor de neuroloog en patiënt. Dit kan in de toekomst bijdragen aan meer inzicht in MS waardoor ook weer nieuwe behandelmethoden ontwikkeld kunnen worden.

Online platform voor MS-patiënten2

In Nederland heeft Roche in november 2017 een nieuw online platform geopend: MShebjenietalleen.nl. Daar kunnen MS-patiënten, hun familie, vrienden en collega’s terecht voor informatie en om met elkaar in gesprek te gaan. Op het platform staan video’s van MS-patiënten die met hun naasten in gesprek gaan over hun ziekte en er is veel informatie te vinden over MS en de impact die de ziekte heeft. Ook is er een gespreksapp waarbij het platform zelf op basis van de relatie tussen mensen vragen genereert – en verstuurt – die soms misschien moeilijk te stellen zijn.

Brain Health: hou houd je je hersenen zo gezond mogelijk?3

Brain Health: time matters in MS, is een rapport geschreven door internationaal bekende MS zorgprofessionals. In dit rapport geven de auteurs aanbevelingen aan behandelaars, beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden in MS hoe de hersenen van mensen met MS zo goed mogelijk te beschermen en de ziekte te remmen. Zo is één van de adviezen de tijd tot diagnose en behandeling te minimaliseren.

Voor mensen met MS

Het rapport Brain Health: time matters in MS, biedt ook handige informatie voor mensen met MS om beter te begrijpen hoe je je hersenen zo gezond mogelijk kunt houden. Daarom is er een beknopte versie van het rapport in het Nederlands verschenen waarin wordt uitgelegd hoe mensen met MS de aanbevelingen in de praktijk kunnen brengen. Download hier het rapport.

 

1 Shedding a light on progression in MS, Roche

2 Working through multiple sclerosis, Roche

3 Brain health – Time matters in multiple sclerosis, Oxford PharmaGenesis