Impact van oogaandoeningen nu en in de toekomst

Slechtziendheid onder ouderen wordt in een groot deel van de gevallen veroorzaakt door de oogaandoeningen Leeftijdsgebonden Maculadegeneratie (LMD) en Diabetisch Macula Oedeem (DME)1. In Nederland werd de diagnose Leeftijdsgebonden Maculadegeneratie 139.000 keer gesteld in 2020. De diagnose retinopathie, een voorloper van DME, werd 147.900 keer gesteld in Nederland in 20202.

Het verslechteren van het zicht door deze aandoeningen heeft niet alleen een grote impact op de persoon zelf, maar ook op zijn of haar omgeving en de maatschappij.

Wat is Leeftijdsgebonden Maculadegeneratie (LMD)? Droog of nat?

Er bestaan twee vormen van LMD: de droge vorm en de natte vorm.

 

 • Natte LMD: Wanneer een persoon natte LMD heeft, groeien nieuwe en abnormale bloedvaten ongecontroleerd onder de macula. De  macula (ook wel gele vlek genoemd ) is een deel van het netvlies dat verantwoordelijk is voor een helder, centraal zicht. Deze nieuwe bloedvaten kunnen breken, waardoor bloed of andere vloeistoffen in de macula kunnen lekken. Dit kan leiden tot zwelling, bloeding en fibrose (littekens) en uiteindelijk problemen met het gezichtsvermogen3,4. Het verslechteren van het zicht kan snel verlopen en daarom is het tijdig starten van een behandeling om de nieuwe bloedvatvorming te remmen belangrijk.
 • Droge LMD: Droge LMD ontstaat doordat afvalstoffen zich ophopen onder het netvlies (drusen) en door veranderingen in het pigmentblad onder het netvlies. Hierdoor verliest het netvlies langzaam zijn functie waardoor het zicht beperkt kan worden. Er is op dit moment geen behandeling met medicijnen mogelijk voor de droge vorm van maculadegeneratie.

Wat zijn diabetisch gerelateerde oogziekten?

Bij de ziekte diabetes kunnen complicaties voorkomen. Het ontstaan van oogaandoeningen, zoals diabetische retinopathie(DR) en  diabetisch macula oedeem(DME) zijn daar voorbeelden van.

Hoge bloedsuikerspiegels kunnen namelijk leiden tot beschadiging van de kleine bloedvaten (de haarvaten) in het netvlies van het oog. Deze bloedvaten kunnen bloed en vocht in het netvlies lekken, wat leidt tot zwelling en blokkering van de bloedtoevoer naar sommige delen van het netvlies5.

Bij DME, een gevorderde vorm van DR, kan bloeding het verschijnen van 'zwevende' vlekken veroorzaken. Zonder snelle behandeling verhoogt herhaald bloeden het risico op blijvend verlies van het gezichtsvermogen5. Effectieve screening en behandeling van mensen met diabetes is vereist om deze symptomen te controleren en verlies van het gezichtsvermogen te voorkomen6.

Samenwerken voor innovatie

Het onderzoek van Roche in de oogheelkunde is gericht op het vinden van innovatieve behandelingen tegen de oogaandoeningen Leeftijdsgebonden Maculadegeneratie (natte LMD), diabetisch macula-oedeem (DME), retinale veneuze occlusies en diabetische  retinopathie. Daarbij focussen we ons op het begrijpen van de oorzaken en werkingsmechanismen van de ziekten.

De behoefte van patiënten die gezichtsverlies ervaren staat centraal in onze aanpak. We werken daarom samen met onderzoekers, clinici en patiëntengroepen om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan oogheelkundige zorg.

 

 1. www.maculavereniging.nl
 2. www.volksgezondheidenzorg.info
 3. NHS Choices. Macular Degeneration. [Internet; cited November 2018]
  Available from: http://www.nhs.uk/Conditions/Macular-degeneration/Pages/Introduction.aspx.
 4. Kellogg Eye Center. AMD. [Internet; cited November 2018].
  Available from: http://www.kellogg.umich.edu/patientcare/conditions/amd.html
 5. National Eye Institute. Facts About Diabetic Eye Disease. [Internet; cited November 2018].
  Available from: https://nei.nih.gov/health/diabetic/retinopathy.
 6. Yau JWY, Rogers SL, Kawasaki R, et al. Global Prevalence and Major Risk Factors of Diabetic Retinopathy. Diabetes Care. 2012; 35:556-564.

 

 

 

 

M-NL-00001134