Baarmoederhalskanker

Baarmoederhalskanker is goed te behandelen als het in een vroeg stadium wordt ontdekt. Het is zelfs te voorkomen door een systematische screening of vaccinatie. Roche zet zich in om baarmoederhalskanker in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken, zodat verdere behandeling mogelijk is en vrouwen met een laag risico niet onnodig behandeld worden.

Wat is baarmoederhalskanker?1

Baarmoederhalskanker ontstaat in het slijmvlies van de baarmoedermond of baarmoederhals (cervix). In bijna 99% van de gevallen is het humaan papillomavirus (HPV) de oorzaak van het ontstaan van deze kanker. HPV is een veelvoorkomend seksueel overdraagbaar virus, dat meestal geen gezondheidsklachten oplevert, maar in enkele gevallen kan leiden tot baarmoederhalskanker.

Vaccin tegen HPV

Er zijn meer dan honderd typen HPV en zeker dertien daarvan leveren een risico op voor het ontwikkelen van baarmoederhalskanker. In 70% van de gevallen gaat het om twee specifieke groepen: HPV 16 en HPV 18. In Nederland krijgen meisjes in het jaar dat ze 13 jaar worden een vaccinatie tegen HPV aangeboden, die een infectie met deze twee types voorkomt.

Screening

Een manier om baarmoederhalskanker vroegtijdig op te sporen is te testen op de aanwezigheid van de risicovolle vormen van HPV. De uitslag van de test bepaalt of verder onderzoek nodig is. Als de uitslag negatief is, is de kans op baarmoederhalskanker zeer klein.

Vrouwen die positief testen, zijn gebaat bij verder onderzoek van de baarmoederhals, zoals colposcopie en mogelijk een biopsie.

Toekomst

Innovaties kunnen de screening verder optimaliseren om de efficiëntie te verhogen en onnodige doorverwijzingen te voorkomen. Tevens kan verdere ontwikkeling van testen ervoor zorgen dat baarmoederhalskanker in een vroeg stadium kan worden gediagnosticeerd.

1 Baarmoederhalskanker, Gynaecologie.nl