Bloedkanker

Bloedkanker is een verzamelnaam voor verschillende soorten kanker in het bloed. Er is bij bloedkanker sprake van abnormale groei van bloedcellen. Om welke vorm van bloedkanker het gaat, hangt af van welke soort bloedcel zich kwaadaardig ontwikkelt. De vormen lymfoom, leukemie en multipel myeloom komen het vaakst voor. Het onderzoek van Roche richt zich dan ook met name op deze verschillende vormen van bloedkanker.

Lymfoom: nieuwe medicijnen en behandelingen

Lymfomen worden onderverdeeld in twee groepen: de Non-Hodgkin en Hodgkin lymfomen. Non-Hodgkin komt veel vaker voor dan Hodgkin.1 Er lopen diverse onderzoeken naar nieuwe medicijnen en behandelingen voor zowel Non-Hodgkin als Hodgkin lymfoom om de langetermijnuitkomsten te verbeteren. Daarbij richt het onderzoek zich met name op vermindering van de ziektelast of zelfs genezing. Ook het verminderen van bijwerkingen is een belangrijk onderdeel binnen het onderzoek.

Wat is lymfoom?2,3

Lymfoom is een ander woord voor lymfeklierkanker en het is de meest voorkomende vorm van bloedkanker. Bij zowel non-Hodgkin als Hodgkin is er meestal iets mis met bepaalde typen witte bloedcellen, de B-lymfocyten. Beide ziekten kenmerken zich door de opeenstapeling van deze B-lymfocyten in lymfeklieren.

Bij Hodgkin worden kenmerkend grote, abnormale B-lymfocyten aangetroffen (zogenaamde Reed-Sternberg cellen), welke bij non-Hodgkin niet aanwezig zijn. Bij zowel non-Hodgkin als Hodgkin is er sprake van ongecontroleerde groei van de B-lymfocyten.
Er zijn verschillende vormen van het non-Hodgkin lymfoom: sommige zijn langzaam groeiende varianten, maar er zijn ook meer agressief groeiende varianten. De behandelingen voor deze verschillende varianten kan verschillen. Het onderzoek van Roche richt zich voornamelijk op het non-Hodgkin lymfoom.

Nieuwe medicijnen

Voor het non-Hodgkin lymfoom is chemo-immuuntherapie en/of radiotherapie al jarenlang de standaard behandeling. Recent zijn nieuwere typen medicijnen ontwikkeld, welke op verschillende manieren werken. Enkele types werken heel gericht op het lymfoom en zorgen ervoor dat lymfoom-cellen afsterven, andere remmen de groeiprocessen in het lymfoom. Binnen het non-Hodgkin lymfoom onderzoekt Roche tevens de werking van medicijnen die het immuunsysteem versterken zodat het lichaam zelf de kanker op kan ruimen.

Leukemie: vergroten van de overlevingskans

Bij het onderzoek naar de behandeling van leukemie richten we ons vooral op het vergroten van de overlevingskans. Er lopen diverse onderzoeken naar nieuwe medicijnen en behandelingen, waarin bekeken wordt of combinaties van (nieuwe) middelen tot betere uitkomsten kunnen leiden. Roche heeft medicijnen ontwikkeld die op leukemie cellen werken en ervoor zorgen dat leukemie cellen afsterven.

Wat is leukemie?4,5

Leukemie is de op één na meest voorkomende vorm van kanker in het bloed. Er ontstaat bij leukemie vaak zonder aanwijsbare reden een woekering van afwijkende, kwaadaardige bloedcellen in het beenmerg. Normaal gesproken rijpen bloedcellen uit tot normale, volwassen cellen, maar bij leukemie verdringen de kwaadaardige cellen de voorlopers van de normale witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes in het beenmerg. Deze kwaadaardige bloedcellen kunnen in het bloed terecht komen.

Er zijn verschillende vormen van leukemie, zoals chronische lymfatische leukemie (CLL) en acute myeloïde leukemie (AML). CLL en AML kenmerken zich door een opeenhoping van witte bloedcellen in de bloedbaan. Bij beide vormen kan, onder andere, door middel van een afwijkend bloedbeeld de diagnose van leukemie gesteld worden. Roche doet onderzoek met nieuwe middelen in zowel CLL als AML.

Combinatietherapie en overlevingskansen

Het combineren van chemotherapie met andere medicijnen kan het effect van een behandeling tegen kanker versterken. Roche onderzoekt of nieuwe medicijnen, in combinatie met chemotherapie, de overlevingskansen van patiënten met CLL en AML kan vergroten.

Multipel myeloom: nieuwe medicijnen met een innovatief werkingsmechanisme

Bij het onderzoek naar de behandeling van multipel myeloom (MM) richten we ons vooral op het ontwikkelen van medicijnen met een ander werkingsmechanisme dan tot nu toe gebruikt wordt. Deze nieuwe medicijnen zijn gericht op het activeren en versterken van het eigen afweersysteem zodat het eigen lichaam de kankercellen kan opruimen.

Wat is multipel myeloom?6

Het multipel myeloom, ook wel ziekte van Kahler genoemd, is een vorm van kanker in het beenmerg. In het beenmerg bevinden zich zogenaamde plasmacellen welke antistoffen maken. Deze antistoffen spelen een belangrijke rol in het afweersysteem en zorgen er normaal gesproken voor dat je niet snel ziek wordt. Bij multipel myeloom zijn er plasmacellen die ongecontroleerd vermenigvuldigen op meerdere plekken in het beenmerg. Door deze woekering aan plasmacellen ontstaat er een te grote hoeveelheid van eenzelfde type antistof. Zowel de woekering van de plasmacellen als de grote hoeveelheid antistoffen kunnen verschillende klachten geven.

Referenties

  1. Nederlandse Kankerregistratie, IKNL
  2. Lymfomen, Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH)
  3. Non-Hodgkin-lymfoom (NHL), UMCG: Hematologie Groningen
  4. Acute lymfatische leukemie (ALL), UMCG: Hematologie Groningen
  5. Leukemie, Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH)
  6. Multipel Myeloom (MM), UMCG: Hematologie Groningen

 

 

 

 

M-NL-00001195