Bloedkanker

Bloedkanker is een verzamelnaam voor verschillende soorten kanker in het bloed. Er is bij bloedkanker sprake van abnormale celgroei in het bloed. Om welke vorm van bloedkanker het gaat, hangt af van welke soort cel zich kwaadaardig ontwikkelt. De vormen lymfoom, leukemie en myeloom komen het vaakst voor. Afhankelijk van het type bloedkanker is een specifiek type bloedcel aangedaan. Het onderzoek van Roche richt zich binnen zowel het lymfoom als leukemie voornamelijk op de typen waarbij B-lymfocyten zich kwaadaardig ontwikkelen.

Lymfoom: nieuwe medicijnen en behandelingen

Er zijn twee soorten lymfoom: Non-Hodgkin en Hodgkin. Non-Hodgkin komt veel vaker voor dan Hodgkin.1 Er lopen diverse onderzoeken naar nieuwe medicijnen en behandelingen voor Non-Hodgkin om de langetermijnuitkomsten te verbeteren. Voor zowel het Hodgkin als Non-Hodgkin lymfoom is het onderzoek vooral gericht op het verminderen van de bijwerkingen en het verbeteren van uitkomsten op lange termijn.

Wat is lymfoom?2,3

Lymfoom is een ander woord voor lymfeklierkanker en het is de meest voorkomende vorm van bloedkanker. Bij zowel non-Hodgkin als Hodgkin is er meestal iets mis met bepaalde typen witte bloedcellen, de B-lymfocyten. Beide ziekten kenmerken zich door de opeenstapeling van deze B-lymfocyten in lymfeklieren.

Bij Hodgkin worden grote, abnormale B-lymfocyten aangetroffen, bij non-Hodgkin zijn deze niet aanwezig. Bij zowel non-Hodgkin als Hodgkin is er sprake van ongecontroleerde groei van de B-lymfocyten.

Er zijn verschillende vormen van het non-Hodgkin lymfoom: sommige zijn langzaam groeiende varianten, maar er zijn ook meer agressief groeiende varianten. De behandelingen voor deze verschillende varianten kan verschillen. Het onderzoek van Roche richt zich voornamelijk op het non-Hodgkin lymfoom.

Nieuwe medicijnen

Voor het non-Hodgkin lymfoom is chemo-immuuntherapie en/of radiotherapie al jarenlang de standaard behandeling. Recent zijn nieuwere typen medicijnen ontwikkeld, welke op verschillende manieren werken. Enkele types werken heel gericht op het lymfoom en zorgen ervoor dat lymfoom-cellen afsterven, andere remmen de groeiprocessen in het lymfoom. Binnen het non-Hodgkin lymfoom onderzoekt Roche tevens de werking van medicijnen die het immuunsysteem versterken zodat het lichaam zelf de kanker op kan ruimen.

Leukemie: vergroten van de overlevingskans

Bij het onderzoek naar de behandeling van leukemie richten we ons vooral op het vergroten van de overlevingskans. Er lopen diverse onderzoeken naar nieuwe medicijnen en behandelingen, waarin bekeken wordt of combinaties van (nieuwe) middelen tot betere uitkomsten kunnen leiden. Roche heeft medicijnen ontwikkeld die op leukemie cellen werken en ervoor zorgen dat leukemie cellen afsterven.

Wat is leukemie?4,5

Leukemie is de op één na meest voorkomende vorm van kanker in het bloed. Er ontstaat bij leukemie vaak zonder aanwijsbare reden een woekering van afwijkende, kwaadaardige bloedcellen in het beenmerg. Normaal gesproken rijpen bloedcellen uit tot normale, volwassen cellen, maar bij leukemie verdringen de kwaadaardige cellen de voorlopers van de normale witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes in het beenmerg. Deze kwaadaardige bloedcellen kunnen in het bloed terecht komen.

Er zijn verschillende vormen van leukemie, zoals chronische lymfatische leukemie (CLL) en acute myeloïde leukemie (AML). CLL en AML kenmerken zich door een opeenhoping van witte bloedcellen in de bloedbaan. Bij beide vormen kan, onder andere, door middel van een afwijkend bloedbeeld de diagnose van leukemie gesteld worden. Roche doet onderzoek met nieuwe middelen in zowel CLL als AML.

Overlevingskans en diagnostiek

Medicijnen in combinatie met chemotherapie kan ervoor zorgen dat kankercellen afsterven. Roche onderzoekt of nieuwe medicijnen, in combinatie met chemotherapie, de overlevingskansen van patiënten met CLL en AML vergroot kunnen worden.

 

Referenties

  1. Nederlandse Kankerregistratie, IKNL
  2. Lymfomen, Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH)
  3. Non-Hodgkin-lymfoom (NHL), UMCG: Hematologie Groningen
  4. Acute lymfatische leukemie (ALL), UMCG: Hematologie Groningen
  5. Leukemie, Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH)