Borstkanker

Er zijn tegenwoordig verschillende behandelingen beschikbaar die specifiek gericht zijn op een agressieve vorm van borstkanker; HER2-positieve borstkanker. Hierdoor zijn de overlevingskansen voor patiënten met deze vorm van borstkanker aanzienlijk verbeterd.

Wat is borstkanker?1,2

Borstkanker is een vorm van kanker die zich uit het weefsel van de borst ontwikkelt. Het is de meest voorkomende soort kanker bij vrouwen. Borstkanker wordt ingedeeld op basis van uitgebreidheid bij diagnose en kenmerken van de tumor(cellen). Bij borstkanker wordt onder andere gekeken naar de aanwezigheid van hormoonreceptoren (ER/PR) en HER2-receptoren in/op de tumorcellen.

Als deze receptoren aanwezig zijn kan een behandeling worden ingezet welke specifiek op deze receptoren is gericht.

Met het beschikbaar komen van HER2-gerichte behandelingen zijn de uitkomsten voor patiënten met HER2-positieve borstkanker de afgelopen vijftien jaar aanzienlijk verbeterd. Tot het beschikbaar komen van behandelingen gericht op HER2 verliep deze vorm van borstkanker agressief en hadden patiënten een slechte prognose.

Naast HER2-positeve ziekte wordt er op dit moment veel onderzoek gedaan naar de behandeling van patiënten waarbij geen HER2- en hormoonreceptoren in/op de tumorcellen aanwezig zijn (Triple Negatieve Borstkanker). Dit zodat we ook hun uitkomsten kunnen verbeteren.

Vroege diagnose en behandeling

Vanwege het agressieve karakter van HER2-positieve borstkanker is het belangrijk dat patiënten zo vroeg mogelijk worden gediagnosticeerd en behandeld. Daarom werkt Roche voortdurend aan de verdere verbetering van diagnostiek en behandeling.

 

1 Borstkanker, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

2 Mammacarcinoom Landelijke richtlijn, Versie: 2.0