Huidkanker

Roche zet zich in om het gemetastaseerd melanoom beter behandelbaar te maken door behandeling op maat, oftewel personalised healthcare.

Wat is huidkanker?

Huidkanker is de meest voorkomende soort kanker in Nederland. 55.000 mensen krijgen jaarlijks de diagnose huidkanker. Er zijn verschillende vormen van huidkanker. Een basaalcelcarcinoom ontstaat uit de cellen van de opperhuid en geeft bijna nooit uitzaaiingen. Het plaveiselcelcarcinoom ontstaat in de bovenste laag van de opperhuid en kan uitzaaiingen geven in lymfeklieren en organen. Een melanoom ontstaat uit de pigmentcellen van de opperhuid en zaait relatief snel uit. Ongeveer 1% van alle patiënten met huidkanker heeft een zeldzame vorm, zoals merkelcelkanker.

Wat is melanoom?

Melanoom is een ernstige, steeds vaker voorkomende vorm van huidkanker. In 2015 kregen bijna 6.000 mensen in Nederland de diagnose melanoom te horen. Dit aantal stijgt al jaren. Onbehandeld kan het zich uitzaaien naar andere delen van het lichaam, dan spreken we van gemetastaseerd melanoom. Dit is de dodelijkste en meest agressieve vorm van huidkanker.

Personalised Healthcare

Personalised healthcare is behandeling op maat. Dankzij wetenschappelijk onderzoek weten we steeds meer over de specifieke eigenschappen van kankercellen en kunnen we medicijnen ontwikkelen die ingrijpen op deze specifieke eigenschappen. Ook Roche zet zich in voor de ontwikkeling van personalised healthcare om gemetastaseerd melanoom beter behandelbaar te maken.

Mutatie in het BRAF-gen

Het BRAF-eiwit speelt in de cel een rol bij de groeisnelheid van een cel en wordt gevormd uit het DNA. Ongeveer de helft van de mensen met een uitgezaaid melanoom heeft een verandering in het DNA op de plaats waar het BRAF-eiwit gevormd wordt; een zogenaamde BRAF-mutatie. Door deze mutatie ontstaat een overactief BRAF-eiwit en ontstaat er overmatige celgroei. Er zijn doelgerichte therapieën beschikbaar die specifiek aangrijpen op dit BRAF-eiwit en de overactivatie afremmen.