Roche werkt nauw samen met alle partners in de strijd tegen het coronavirus

De coronacrisis is een uitdaging voor iedereen: patiënten, overheid, zorgprofessionals, universiteiten, opinieleiders, en ook Roche. De pandemie raakt iedereen en veroorzaakt angst, bezorgdheid, verdriet. Het is niet alleen een medische uitdaging, maar ook een sociale uitdaging. Dat begrijpen we, we maken het zelf van dichtbij mee. We leven mee met iedereen die hierdoor getroffen wordt.

Bij Roche doen we er op dit moment alles aan om bij te dragen aan het bestrijden van de pandemie en te komen met oplossingen voor de langere termijn. Onze mensen werken dag en nacht om aan de vraag naar testmaterialen en andere zorgproducten tegemoet te komen. Daarbij werken we proactief samen met alle partijen - van het ministerie VWS en RIVM tot de microbiologen, artsen en verpleegkundigen aan het bed - om hen te ondersteunen in de strijd tegen corona.

Onze bijdrage en prioriteiten liggen nu op drie vlakken:

  1. Zorgen voor voldoende testmaterialen voor het identificeren of iemand besmet is (moleculaire test) of besmet is geweest (antilichamentest) met het coronavirus.
  2. Onderzoek naar de behandelopties voor de longontsteking van coronapatiënten.
  3. Zorgen dat alle patiënten – en niet alleen de COVID patiënten - de behandeling en zorg krijgen die ze nodig hebben.

Wij geloven dat samenwerken een belangrijke voorwaarde is in de strijd tegen corona. De COVID 19-crisis is immers een uitdaging voor iedereen. Dit is een test voor ons allemaal.

Lees meer

Testen

Onderzoek naar COVID-19

Patiëntenzorg