Corona & kanker

COVID-19 is een ziekte, veroorzaakt door het nieuwe coronavirus, SARS-CoV-2. COVID-19 kan longen en luchtwegen aantasten. In het algemeen zijn mensen met een verminderde weerstand, diabetes, hart- en vaatziekten en/ of longaandoeningen en ouderen kwetsbaar. Zij hebben meer kans op onverwachte problemen wanneer zij besmet raken met het coronavirus. Ook veel mensen met kanker vallen in deze categorie.

Wij begrijpen dat u zich als patiënt zorgen maakt. Wellicht bent u bang om besmet te raken. Of misschien maakt u zich zorgen over uw behandeling. Onze afdeling Medische Informatie ontvangt dagelijks veel vragen. Graag wijzen wij u erop, dat u vragen over uw behandeling het beste aan uw behandelend arts kunt stellen.

Op dit moment kunnen wij u de volgende informatie geven:

  • SARS-CoV-2 is een nieuwe variant van het coronavirus, hierdoor is geen kennis beschikbaar over de mogelijke effecten op patiënten met kanker en op patiënten die behandeld worden met een geneesmiddel dat de afweer onderdrukt, waaronder geneesmiddelen van Roche.
  • Alle medisch specialisten proberen er gezamenlijk voor te zorgen dat de risico’s voor de patiënt en de nadelige gevolgen voor de behandeling zo veel mogelijk worden beperkt. Dit kan mogelijk door een aanpassing te doen in het behandelplan en/of het aantal ziekenhuisbezoeken te verminderen. Per patiënt wordt bekeken wat het beste is.
  • Beslissingen rondom uw behandeling moeten gemaakt worden door u en uw behandelend arts, gebaseerd op de voor- en nadelen die gelden voor u als individuele patiënt. Stop daarom nooit met uw medicatie zonder overleg met uw arts.
  • Wanneer u denkt dat u symptomen vertoont van een infectie met het coronavirus, neem dan altijd direct contact op met uw behandelend arts voor advies.

U kunt zelf zorgen dat u minder kans heeft om besmet te raken door zich aan de algemene maatregelen te houden zoals deze beschreven staan op www.rijksoverheid.nl. Blijf zoveel mogelijk thuis. Houd 1,5 meter afstand. Was vaker uw handen.

Indien u vragen heeft over uw behandeling dan raden wij u aan om contact op te nemen met uw behandelend arts.

Zie voor meer informatie over kanker en corona de website van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), of de patiëntenverenigingen.   

Zodra wij meer informatie beschikbaar hebben, zullen wij hierover nader informeren op deze website. Zorgprofessionals die vragen hebben, kunnen die stellen via [email protected]