Corona & reuma

COVID-19 is een ziekte, veroorzaakt door het nieuwe coronavirus, SARS-CoV-2. COVID-19 kan longen en luchtwegen aantasten. In het algemeen zijn mensen met een verminderde weerstand, diabetes, hart- en vaatziekten en/ of longaandoeningen en ouderen kwetsbaar. Zij hebben meer kans op onverwachte problemen wanneer zij besmet raken met het coronavirus. Ook veel mensen met ontstekingsreuma vallen in deze categorie. Zeker wanneer er meer gezondheidsproblemen spelen, zij minder mobiel zijn en reumamedicatie gebruiken, die de afweer onderdrukt. Op dit moment is er nog weinig bekend over het effect van het virus op mensen met reuma.

Wij begrijpen dat u zich als patiënt zorgen maakt. Wellicht bent u bang om besmet te raken. Of misschien maakt u zich zorgen over uw behandeling. Onze afdeling Medische Informatie ontvangt dagelijks veel vragen. Graag wijzen wij u erop, dat u vragen over uw behandeling het beste aan uw behandelend arts kunt stellen.

Op dit moment kunnen wij u de volgende informatie geven:

  • SARS-CoV-2 is een nieuwe variant van het coronavirus, hierdoor is geen kennis beschikbaar over de mogelijke effecten op mensen met reuma en op patiënten die behandeld worden met een geneesmiddel dat de afweer onderdrukt, waaronder geneesmiddelen van Roche.
  • Doordat er nog maar weinig gegevens zijn, kunnen wij nog geen specifieke aanbevelingen of aanpassingen in behandelprotocollen geven. Overleg daarom uw specifieke situatie met uw behandelend reumatoloog.
  • Beslissingen rondom uw behandeling moeten gemaakt worden door u en uw behandelend reumatoloog, gebaseerd op de voor- en nadelen die gelden voor u als individuele patiënt. Stop daarom nooit met uw medicatie zonder overleg met uw arts.
  • Wanneer u denkt dat u symptomen vertoont van een infectie met het coronavirus, neem dan altijd direct contact op met uw behandelend arts voor advies.

U kunt zelf zorgen dat u minder kans heeft om besmet te raken door zich aan de algemene maatregelen te houden zoals deze beschreven staan op www.rijksoverheid.nl. Blijf zoveel mogelijk thuis. Houd 1,5 meter afstand. Was vaker uw handen.

Zodra wij meer informatie beschikbaar hebben, zullen wij hierover nader informeren op deze website. Zorgprofessionals die vragen hebben, kunnen die stellen via [email protected].