COVID-19 Vaccinatie en mijn behandeling

Met de introductie van de COVID-19 vaccins kunnen we ons voorstellen dat patiënten en zorgverleners vragen hebben over of deze COVID-19 vaccins veilig gebruikt kunnen worden bij bepaalde ziektebeelden en bij het gebruik van specifieke geneesmiddelen. Daarnaast kunnen we ons voorstellen dat men ook wil weten welke invloed een ziektebeeld of het gebruik van specifieke geneesmiddelen kan hebben op de effectiviteit van deze vaccins. 

Op dit moment kunnen wij u de volgende informatie geven:

COVID-19 vaccinatie en een verminderde weerstand (immuungecompromiteerd)

De Gezondheidsraad heeft ernstig immuungecompromitteerde patiënten (patiënten met een sterk verminderde weerstand) gedefinieerd als hoogrisicogroep voor een mogelijk ernstiger ziektebeloop van een COVID-19 infectie. Hieronder vallen:

  • patiënten bij wie in de afgelopen 5 jaar bloedkanker (hematologische maligniteit) is vastgesteld, bijvoorbeeld mensen met leukemie, lymfeklierkanker en lymfomen; 
  • patiënten met ernstig nierfalen of dialyse; na orgaan- of stamcel- of beenmergtransplantatie of mensen die daarvoor op de wachtlijst staan en 
  • patiënten met ernstige primaire immuundeficiënties. 

De effectiviteit van COVID-19 vaccins in deze groep patiënten kan, afhankelijk van de mate van verminderde weerstand, minder goed zijn. Toch acht de Gezondheidsraad, ondanks een mogelijk mindere werking van de vaccins, het belangrijk dat ook deze groep gevaccineerd wordt gezien het huidige verhoogde risico op COVID-19 infectie.

Zie ook de informatie over vaccinatie van medische (hoog)risicogroepen op de RIVM-website.

Effectiviteit COVID-19 vacinatie en mijn behandeling

Afhankelijk van welke behandeling u krijgt, bestaat er mogelijk een verhoogd risico op een afgenomen vaccinatierespons. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de behandeling leidt tot immuunsuppressie, ook wel therapie-geinduceerde immuunsuppressie genoemd.

Beslissingen rondom uw behandeling moeten gemaakt worden door u en uw behandelend arts, gebaseerd op de voor- en nadelen die gelden voor u als individuele patiënt. Ook met betrekking tot COVID-19 vaccinatie. Stop daarom nooit met uw medicatie zonder overleg met uw arts.

Veiligheid COVID-19 vacinatie en mijn behandeling 

Voor de huidige COVID-19 vaccins geldt dat er geen levend of replicerend virus in aanwezig is. Volgens het RIVM kunnen deze in principe worden toegediend aan immuungecompromitteerde patiënten. 

Beslissingen rondom uw behandeling moeten gemaakt worden door u en uw behandelend arts, gebaseerd op de voor- en nadelen die gelden voor u als individuele patiënt. Ook met betrekking tot COVID-19 vaccinatie. Stop daarom nooit met uw medicatie zonder overleg met uw arts.

Patiëntveiligheid heeft Roche’s hoogste prioriteit en we monitoren de COVID-19 situatie nauwkeurig. We werken nauw samen met alle relevante partijen om de impact van COVID-19 en COVID-19 vaccinatie op patiënten te onderzoeken en bij te dragen aan het collectieve inzicht in COVID-19. 

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van het RIVM. Op de website van het NFK kunt u meer informatie vinden over vaccinatie tegen COVID-19 en de behandeling van kanker.

 

 

 

M-NL-00000984