Samen met onze partners hebben we voldoende testcapaciteit in Nederland gerealiseerd

We begrijpen de enorme zorg in de maatschappij rond het testen. Grootschalig testen helpt om een veilige koers voor Nederland uit te stippen naar een normaal leven. Bij Roche doen we er alles aan om aan de enorme vraag naar testen nu en in de toekomst te voldoen. Een vraag die wij en niemand kort geleden nog kon vermoeden. Een uitdaging niet alleen voor Roche, maar voor de hele diagnostiekketen.

In de afgelopen weken hebben wij samen met onze diagnostiekpartners hard gewerkt aan het opschalen van de testcapaciteit in de Nederlandse laboratoria. Samen hebben we gerealiseerd dat er nu voldoende testcapaciteit is in Nederland om uitgebreid te testen. Naast het vergroten van onze eigen productiecapaciteit en het ontwikkelen van snellere testen, hebben onze 70 service- en supportcollega’s dag en nacht gewerkt om in de meer dan 40 laboratoria die Nederland rijk is de benodigde testsystemen te installeren en te onderhouden. Bij een aantal grote laboratoria gaat het om zogenaamde high-volume machines die niet alleen op grote schaal maar ook volledig automatisch kunnen testen. Ook de laboratoria die normaliter het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker uitvoeren, testen nu naast hun HPV ook op het coronavirus. Daarbij zijn ook de laboratoriummedewerkers getraind om deze systemen meteen te kunnen gebruiken. Onze servicecollega’s staan ook de komende tijd voor hen klaar om de systemen op de laboratoria te onderhouden.

Verder blijven onze onderzoekers zoeken naar nieuwe oplossingen waarmee we het testen kunnen versnellen, vergemakkelijken en het virus ook beter kunnen monitoren in de toekomst. Tenslotte verwachten de virologen dat dit virus en ook nieuwe virussen blijvend impact op onze maatschappij zullen houden.
Dit onderzoek heeft nu geresulteerd in een betrouwbare antilichamentest waarmee we kunnen zien of iemand het virus heeft gehad en afweerstoffen heeft opgebouwd. Met deze serologische test kunnen we antilichamen opsporen bij mensen die geïnfecteerd zijn geweest zonder dat zij de symptomen vertoonden. Met het vaststellen van deze antilichamen kunnen we erachter komen hoe de immuniteit tegen het virus zich ontwikkelt en of een persoon immuniteit heeft opgebouwd tegen het virus. Hiermee kan het bijdragen aan de diagnose en behandeling van coronapatiënten. Daarnaast kan deze test ingezet worden bij de screening van mensen in vitale beroepsgroepen zodat zij zoveel mogelijk en veilig aan het werk kunnen blijven. De lancering van deze test is een belangrijke stap in de strijd tegen COVID-19. Met deze antilichamentest kunnen we het virus en de verspreiding van het virus beter begrijpen. Deze inzichten kunnen bijdragen aan het beter beheersen van het virus, wat essentieel is om zo snel mogelijk, maar wel veilig richting een ‘normale’ samenleving te bewegen.

De afgelopen weken hebben we met man en macht gewerkt aan het opschalen van de productie van deze test om te anticiperen op de wereldwijde vraag. In juni verwachten wij miljoenen testen per maand te kunnen leveren.

Kortom, we hebben het vertrouwen dat we samen met onze partners in de komende tijd aan de enorme vraag aan testen kunnen blijven voldoen. Helaas is het zorgen voor voldoende testen slechts een deel van de uitdaging om de pandemie onder controle te krijgen. Er blijven nog andere uitdagingen over, zeker als we in Nederland meer gaan testen. Denk aan de benodigde logistiek om de afnamemonsters van de GGD’s bij de laboratoria te krijgen en de vele zorgprofessionals die nodig zijn voor het goed afnemen van de monsters en het betrouwbaar uitvoeren van de testen. Testen is een complex proces. We werken dan ook intensief samen met alle diagnostiekpartners aan de uitdagingen rond het testen. Alles om te zorgen dat we een dergelijke pandemie nu en in de toekomst kunnen bestrijden en iedereen weer zo snel mogelijk het normale leven op kan pakken. Bij Roche willen wij het verschil maken.

Roche is gestart met onderzoek of één van haar geneesmiddelen ingezet kan worden voor het behandelen van de ernstige longontsteking van mensen met COVID-19.

Met alleen testen buig je de epidemie niet af, zoals viroloog Marion Koopmans stelde in het NRC. Er moet een oplossing komen voor de lange termijn waarmee we het virus kunnen voorkomen of goed kunnen behandelen. Dit betekent dat we aan de ene kant moeten zorgen dat we voorspellen wie wel en wie niet ziek worden door het virus en aan de andere kant een vaccin of een behandeling moeten vinden voor hen die dat nodig hebben. Dit alles om mensenlevens te sparen, de druk op de zorg en IC-bedden te verhelpen en te voorkomen dat we in de toekomst weer worden gegrepen door deze pandemie.

Roche’s missie is ‘vandaag doen wat morgen nodig is’. Dus naast zorgen voor voldoende testen, zet Roche zich ook in om te kijken of ze kan bijdragen aan de behandeling van coronapatiënten en de druk op het zorgstelsel kan verlichten.

Roche is bijvoorbeeld in een record tempo een wereldwijde studie gestart om te onderzoeken of een bestaand geneesmiddel van Roche ook ingezet kan worden voor het behandelen van de longontsteking van mensen met COVID-19. Dit naar aanleiding van artsen in China en Italië die coronapatiënten met een ernstige longontsteking op hun IC-afdelingen hebben behandeld met dit geneesmiddel. In een wereldwijde studie worden nu de effectiviteit en veiligheid van het middel onderzocht. In Nederland werken we hiervoor samen met een aantal ziekenhuizen. Op dit moment is het geneesmiddel voor deze toepassing door geen van de gezondheidsautoriteiten waaronder de European Medicines Agency (EMA) goedgekeurd.

Daarnaast ondersteunt Roche wereldwijd diverse onafhankelijke studies bij ernstige zieke patiënten. Zo ondersteunen we in Nederland een studie bij UMCG.

Roche zorgt dat ook de andere patiënten in deze tijd de behandeling en zorg krijgen die zij dagelijks nodig hebben.

Bijdragen aan het bestrijden van het coronavirus heeft onze volledige focus. Maar laten wij ook niet de andere mensen vergeten die dagelijkse zorg en behandeling nodig hebben. Mensen met ziektes die niet-gerelateerd zijn aan het COVID-virus zoals patiënten met kanker, MS, reuma, longfibrose en de 1,2 miljoen mensen met diabetes die ons land telt. Deze groep heeft in het algemeen een verminderde weerstand en zijn extra kwetsbaar. Juist nu! Hun gezondheid en kwaliteit van leven moet ook in deze tijd gewaarborgd blijven. Juist in deze onzekere tijd. Roche doet er alles aan om deze mensen te voorzien van hun medicijnen en te ondersteunen in deze tijd samen met hun behandelaars.

Voor mensen met diabetes

Mensen met diabetes proberen we nu zo goed mogelijk via de digitale weg te helpen via chats, blogs, instructiefilmpjes en online trainingen. Ook is onze app mySugr Pro de komende tijd gratis beschikbaar voor alle diabetespatiënten in Nederland. Met deze App kunnen zij hun glucosewaarden delen en in contact blijven met hun arts. Hiermee helpen wij zorgverleners om zorg te blijven verlenen aan hun patiënten, alleen nu op afstand.

Voor mensen met longfibrose

Voor longfibrosepatiënten is het cruciaal dat zij tijdens het coronacrisis zoveel mogelijk thuis worden behandeld. Zij zijn uitermate kwetsbaar en een heftige longontsteking zal fataal zijn. Daarom hebben we samen met de initiatiefneme Erasmus MC homemonitoring nu toegankelijk gemaakt voor een bredere groep mensen met longziekten én uitgerold over meerdere ziekenhuizen. Met deze tool kunnen longpatiënten zelf hun longfunctie dagelijks meten en informatie delen met hun zorgverleners. Dit helpt zorgverleners om een vinger aan de pols houden en te handelen indien nodig. Verzekeraars CZ en Zilveren Kruis omarmen dit initiatief.

Verlagen druk op het zorgsysteem

Bij alle indicaties wordt door de teams gekeken naar manieren om de druk op het zorgsysteem te verlagen. Bij de zorg voor oncologische patiënten wordt bijvoorbeeld onderzocht of deze ook naar de thuissituatie kan worden verplaatst. Een bestaand project [email protected] krijgt onder invloed van de coronacrisis een nieuwe impuls.