Phesgo® (pertuzumab- trastuzumab) 

Productvormen
 

Phesgo 600mg/600mg oplossing voor injectie
Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon

Phesgo 1200mg/600mg oplossing voor injectie
Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon

Patiëntenbijsluiter [pdf]

Samenvatting van de productkenmerken [pdf]

▼Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438171,onze Medische Informatie pagina of via www.lareb.nl.

Wat is Phesgo?

Phesgo (pertuzumab-trastuzumab) is een geneesmiddel tegen kanker met twee werkzame stoffen: pertuzumab en trastuzumab.

  • Pertuzumab en trastuzumab zijn ‘monoklonale antilichamen’. Ze zijn gemaakt om zich te binden aan een specifiek doelwit op cellen, de ‘humane epidermale
    groeifactorreceptor 2’ (HER2).
  • HER2 is in grote aantallen aanwezig op het oppervlak van bepaalde kankercellen en bevordert daar de groei van deze kankercellen.
  • Door zich te binden aan HER2 op kankercellen, vertragen pertuzumab en trastuzumab de groei van deze cellen of worden de cellen gedood.

Waarvoor wordt Phesgo gebruikt?

Het is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met de ‘HER2-positieve’ vorm van borstkanker – uw arts zal onderzoeken of dit bij u het geval is. Het kan worden gebruikt als:

  • de kanker zich heeft verspreid naar andere delen van het lichaam zoals de longen of de lever (is gemetastaseerd), of de kanker is teruggekeerd in de borst en het gebied daaromheen maar kan niet worden geopereerd, en er is niet eerder behandeld met middelen tegen kanker (chemotherapie) of andere geneesmiddelen die zijn ontworpen om aan HER2 te binden.
  • de kanker zich niet heeft verspreid naar andere delen van het lichaam en de behandeling zal worden gegeven voordat de operatie plaatsvindt (neoadjuvante behandeling) of na de operatie (adjuvante behandeling).

Zwangerschapsprogramma

Wanneer een zwangere vrouw wordt behandeld met Phesgo, of als een patiënt zwanger wordt tijdens de behandeling of binnen 7 maanden na de laatste dosis, is nauwlettende controle door een multidisciplinair team wenselijk. Meld deze zwangerschap onmiddellijk bij Roche Nederland B.V.

Gebruik van Phesgo moet tijdens de zwangerschap worden vermeden vanwege mogelijke schadelijke effecten op de foetus. De gegevens over het gebruik bij zwangere vrouwen zijn beperkt. Vrouwen die zwanger kunnen worden moeten effectieve anticonceptie gebruiken tijdens de behandeling met Phesgo en tot 7 maanden nadat de behandeling is beëindigd.

Gedurende de aan Phesgo blootgestelde zwangerschap en tijdens het eerste levensjaar van de zuigeling zal om aanvullende informatie worden verzocht. Hiermee is Roche in staat de veiligheid van Phesgo gedurende zwangerschap beter te begrijpen en de gezondheidsautoriteiten, zorgverleners en patiënten van toepasselijke informatie te voorzien.

Wordt Phesgo vergoed vanuit het basispakket?

  • PHESGO is voor de neo-adjuvante behandeling opgenomen in het basispakket.
  • PHESGO is voor de adjuvante behandeling niet opgenomen in het basispakket.
  • PHESGO is voor de gemetastaseerde behandeling opgenomen in het basispakket.

Stel vragen / meld bijwerkingen

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438171, of via onze Medische Informatie pagina. U kunt ook bijwerkingen melden via www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.