Bactrimel® (sulfamethoxazol + trimethoprim)

Productvormen

Bactrimel 96 mg/ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie
Verpakkingsinhoud: 10 ampullen van 5 ml

Patiëntenbijsluiter [pdf]
Samenvatting van de productkenmerken [pdf]

Naar aanleiding van een akkoord tussen Roche en Eumedica Pharmaceuticals AG delen wij u mede dat deze laatste alle rechten verworven heeft met betrekking tot het product Bactrimel. 

Eumedica S. A. is als distributeur geautoriseerd door Eumedica Pharmaceuticals AG, en zal zorg dragen voor de distributie en marketing van Bactrimel voor Nederland.

We verzoeken u vanaf 6 januari 2020 al uw bestellingen voor Bactrimel rechtstreeks naar de Eumedica-klantenservice toe te sturen via [email protected] of per telefoon op +32 64 31 15 50. 

Voor al uw vragen of verzoeken om informatie over de kwaliteit, geneesmiddelenbewaking en medisch aspect van Bactrimel, zijn de medewerkers van Eumedica beschikbaar op de hieronder vermelde e-mailadressen:

Voor verdere vragen kunt u vanaf 6 januari 2020 contact opnemen met Eumedica via het volgende e-mailadres: [email protected].

Wat is Bactrimel?

Bactrimel bevat twee werkzame stoffen, trimethoprim en sulfamethoxazol, die elkaars werking versterken (samen ook wel co-trimoxazol genoemd) en behoort tot de groep van geneesmiddelen tegen bacteriële infecties (antibiotica). Bactrimel wordt door artsen voorgeschreven voor behandeling van infecties door bacteriën die gevoelig zijn voor Bactrimel. Bactrimel is verkrijgbaar als infusievloeistof (concentraat).

Stel vragen / meld bijwerkingen

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438171 of klik hier voor het contactformulier. U kunt ook bijwerkingen melden via www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.