Dormicum® (midazolam)

Productvormen
 

Dormicum 15 mg/3 ml oplossing voor injectie
Verpakkingsinhoud: 5 ampullen van 3ml

Dormicum 50 mg/10 ml oplossing voor injectie
Verpakkingsinhoud: 5 ampullen van 10ml

Patiëntenbijsluiter [pdf]
Samenvatting van de productkenmerken [pdf]

Dormicum 7,5 mg tabletten
Verpakkingsinhoud: 20 tabletten

Dormicum 15 mg tabletten
Verpakkingsinhoud: 10 tabletten / 20 tabletten

Patiëntenbijsluiter [pdf]
Samenvatting van de productkenmerken [pdf]

Naar aanleiding van een akkoord tussen Roche Nederland B.V. en Cheplapharm Arzneimittel GmbH, delen wij u mede dat deze laatste alle rechten verworven heeft met betrekking tot al onze Dormicum producten. Het Duitse bedrijf Cheplapharm Arzneimittel GmbH heeft het in de handel brengen van het hierboven vermelde product toevertrouwd aan Eurocept International B.V.


Vooralsnog zal de distributie op de Nederlandse markt aan de stads- en ziekenhuisapotheken onveranderd via uw reguliere groothandel verlopen. Indien u een prijsafspraak heeft voor Dormicum met Roche Nederland B.V., zal Cheplapharm Arzneimittel GmbH deze middels Eurocept International B.V. overnemen.

Wij verzoeken u vriendelijk om vanaf 2 januari 2020 uw bestellingen van Dormicum bij Eurocept International BV te plaatsen.

Wat is Dormicum?

Dormicum behoort tot de groep geneesmiddelen bekend onder de naam benzodiazepinen en bevat de werkzame stof midazolam. Dormicum is zowel verkrijgbaar als injectievloeistof als in tabletvorm. Dormicum injectievloeistof wordt voorgeschreven om het bewustzijn te verlagen vóór en tijdens diagnostische ingrepen en om het bewustzijn te verlagen bij operaties die al dan niet onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd. Ook wordt Dormicum gebruikt voorafgaand aan operaties onder algehele verdoving, voor het inleiden van volledige verdoving (alleen bij volwassenen) of als kalmerend middel bij patiënten op de intensive care.

Dormicum tabletten worden voorgeschreven voor een kortdurende behandeling van slapeloosheid. Het middel dient slechts gebruikt te worden als de aandoening ernstig is en het lichamelijk en/of geestelijk functioneren belemmert, of indien de patiënt als gevolg van de slapeloosheid ernstig lijdt. De oorzaak van de slapeloosheid wordt echter door Dormicum niet verholpen. 

Stel vragen / meld bijwerkingen

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438171 of klik hier voor het contactformulier. U kunt ook bijwerkingen melden via www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.