Perjeta® (pertuzumab) 

Productvormen
 

Perjeta 420 mg concentraat voor oplossing voor infusie
Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon

Patiëntenbijsluiter [pdf]
Samenvatting van de productkenmerken [pdf]

Wat is Perjeta?

Dit medicijn bevat de werkzame stof pertuzumab, een monoklonaal antilichaam. Monoklonale antilichamen binden aan specifieke eiwitten of antigenen. Dit medicijn is ontwikkeld om selectief te binden aan een antigeen dat HER2 wordt genoemd. HER2 is in grote aantallen aanwezig op het oppervlak van bepaalde kankercellen en bevordert daar de groei van deze kankercellen. Als dit medicijn zich bindt aan de HER2-kankercellen, kan het de groei van de kankercellen vertragen of stoppen of de kankercellen doden.

Waarvoor wordt Perjeta gebruikt?

Dit medicijn wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met borstkanker waarbij:

 • de borstkanker de ‘HER2-positieve’ vorm blijkt te zijn – uw arts zal onderzoeken of dit bij u het geval is
 • de kanker zich heeft verspreid (is gemetastaseerd) naar andere delen van het lichaam zoals de longen of de lever en niet eerder behandeld is met antikankermedicijnen (chemotherapie) of andere geneesmiddelen die zijn ontworpen om aan HER2 te binden, of waarbij de kanker in de borst is teruggekeerd na eerdere behandeling
 • de kanker zich niet heeft verspreid naar andere delen van het lichaam en de behandeling zal worden gegeven voordat de operatie plaatsvindt (de behandeling voorafgaand aan de operatie wordt neoadjuvante behandeling genoemd)
 • de kanker zich niet heeft verspreid naar andere delen van het lichaam en de behandeling zal worden gegeven na operatie (de behandeling na operatie wordt adjuvante behandeling genoemd).  

Zwangerschapsprogramma

 • Gebruik van dit medicijn moet tijdens de zwangerschap worden vermeden. Er is beperkte informatie beschikbaar over het gebruik van dit medicijn bij zwangere vrouwen en de veiligheid van gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding is niet vastgesteld. 
 • Voorafgaand aan de start van de behandeling met dit medicijn dient de zwangerschapsstatus te worden gecontroleerd. Vrouwen die zwanger kunnen worden, moeten adequate anticonceptie gebruiken tijdens de behandeling met dit medicijn en tot 6 maanden na de laatste dosis. 
 • Controleer patiënten die zwanger zijn geworden tijdens het gebruik van dit medicijn of binnen 6 maanden na de laatste dosis nauwkeurig op oligohydramnion. 
 • Als dit medicijn wordt gebruikt tijdens de zwangerschap of als een patiënt zwanger wordt tijdens het gebruik van dit medicijn dan wel binnen 6 maanden na de laatste dosis, meld deze dan onmiddellijk bij Roche Nederland B.V. 
 • Gedurende de aan dit medicijn blootgestelde zwangerschap en tijdens het eerste levensjaar van de zuigeling zal om aanvullende informatie worden verzocht. Hiermee is Roche in staat  de veiligheid van dit medicijn gedurende zwangerschap beter te begrijpen en de gezondheidsautoriteiten, zorgverleners en patiënten van toepasselijke informatie te voorzien.

Wordt Perjeta vergoed vanuit het basispakket?

 • Dit medicijn is voor de neo-adjuvante behandeling opgenomen in het basispakket.
 • Dit medicijn is voor de adjuvante behandeling niet opgenomen in het basispakket.
 • Dit medicijn is voor de gemetastaseerde behandeling opgenomen in het basispakket.

Stel vragen / meld bijwerkingen

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438171, of via onze Medische Informatie pagina. U kunt ook bijwerkingen melden via www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.

 

 

 

 

M-NL-00001163