Perjeta® (pertuzumab) 

Productvormen
 

Perjeta 420mg concentraat voor oplossing voor infusie
Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon

Patiëntenbijsluiter [pdf]
Samenvatting van de productkenmerken [pdf]

Wat is Perjeta?

Perjeta (pertuzumab) is een recombinant gehumaniseerd monoklonaal antilichaam dat zich specifiek bindt aan de Humane Endotheliale Receptor 2 (HER2) en heterodimerisatie  van HER2 met andere leden van de HER-familie voorkomt. Als Perjeta zich bindt aan de HER2-kankercellen, kan het de groei van de kankercellen vertragen of stoppen of de kankercellen zelfs doden. Perjeta wordt gebruikt bij patiënten met HER2-positieve borstkanker.  

Vroege borstkanker:

Perjeta is geïndiceerd voor gebruik in combinatie met trastuzumab (Herceptin®) en chemotherapie voor de neoadjuvante behandeling van volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal gevorderde, inflammatoire, of vroeg-stadium borstkanker met een hoog risico op recidief en de adjuvante behandeling van volwassen patiënten met HER2-positieve vroege borstkanker met een hoog risico op recidief. 

Gemetastaseerde borstkanker:

Perjeta is geïndiceerd voor gebruik in combinatie met trastuzumab  en docetaxel bij volwassen patiënten met HER2-positieve gemetastaseerde of lokaal teruggekeerde, niet-reseceerbare borstkanker die geen eerdere anti-HER2-therapie of chemotherapie voor hun gemetastaseerde ziekte hebben gekregen. 

Zwangerschapsprogramma

 • Gebruik van Perjeta dient tijdens de zwangerschap te worden vermeden. Er is beperkte
  informatie beschikbaar over het gebruik van Perjeta bij zwangere vrouwen en de veiligheid van gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding is niet vastgesteld. 
 • Voorafgaand aan de start van de behandeling met Perjeta dient de zwangerschapsstatus  te worden gecontroleerd. Vrouwen die zwanger kunnen worden dienen adequate anticonceptie te gebruiken tijdens de behandeling met Perjeta en tot 6 maanden na de laatste dosis. 
 • Controleer patiënten die zwanger zijn geworden tijdens het gebruik van Perjeta of binnen 6 maanden na de laatste dosis nauwkeurig op oligohydramnion. 
 • Als Perjeta wordt gebruikt tijdens de zwangerschap of als een patiënt zwanger wordt 
  tijdens het gebruik van Perjeta dan wel binnen 6 maanden na de laatste dosis, meld deze dan onmiddellijk bij Roche Nederland B.V. 
 • Gedurende de aan Perjeta blootgestelde zwangerschap en tijdens het eerste levensjaar van de zuigeling zal om aanvullende informatie worden verzocht. Hiermee is Roche in staat  de veiligheid van Perjeta gedurende zwangerschap beter te begrijpen en de gezondheidsautoriteiten, zorgverleners en patiënten van toepasselijke informatie te voorzien.

Wordt Perjeta vergoed vanuit het basispakket?

 • Perjeta is voor de neo-adjuvante behandeling opgenomen in het basispakket.
 • Perjeta is voor de adjuvante behandeling niet opgenomen in het basispakket.
 • Perjeta is voor de gemetastaseerde behandeling opgenomen in het basispakket.

 

Stel vragen / meld bijwerkingen

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438171, of via onze Medische Informatie pagina. U kunt ook bijwerkingen melden via www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.