Gavreto® (pralsetinib)

Productvormen
Gavreto 100 mg harde capsules

Verpakkingsinhoud: 120 capsules

Patiëntenbijsluiter [pdf]

Samenvatting van de productkenmerken [pdf]

▼ Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe informatie over de veiligheid van dit medicijn verkrijgen. U kunt hieraan bijdragen door alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via go.roche.nl/bijwerkingen.

Wat is Gavreto?

Gavreto bevat de werkzame stof pralsetinib. Pralsetinib wordt gebruikt om volwassenen met een vorm van uitgezaaide longkanker te behandelen die ‘niet-kleincellige longkanker’ (NSCLC) heet, en waarbij een bepaalde verandering (herschikking) zit in het gen met de naam RET (rearranged during transfection). Pralsetinib remt de werking van RET-fusie-eiwitten en kan helpen om de groei van de longkanker te vertragen of te stoppen. Ook kan het helpen om de kanker kleiner te laten worden.

Behandeling met dit geneesmiddel moet worden gestart door een arts met ervaring in het gebruik van geneesmiddelen tegen kanker. Voor gedetailleerde informatie over dosering, bijwerkingen, interacties werkzaamheid en werkingsmechanisme verwijzen wij u naar de samenvatting van de productkenmerken, te vinden via bovenstaande link.

Indicatie

Pralsetinib is geïndiceerd als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met rearranged during transfection (RET)-fusiepositief gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC), die niet eerder zijn behandeld met een RET-remmer.

Patiëntselectie

De selectie van patiënten voor de behandeling van RET-fusie-positief gevorderd NSCLC dient gebaseerd te zijn op een gevalideerde testmethode.

Toelating tot het basispakket van de zorgverzekering

Op dit moment wordt er gewerkt aan de bekostiging voor toelating in het basispakket.

Stel vragen / meld bijwerkingen

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438171, of via onze Medische Informatie pagina. U kunt ook bijwerkingen melden via www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.

 

 

 

 

M-NL-00001085