Lunsumio® (mosunetuzumab)

Productvormen

Lunsumio 1 mg concentraat voor oplossing voor infusie
Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon van 1 ml met 1 mg mosunetuzumab in een concentratie van 1 mg/ml

Lunsumio 30 mg concentraat voor oplossing voor infusie

Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon van 30 ml met 30 mg mosunetuzumab in een concentratie van 1 mg/ml

Patiëntenbijsluiter [pdf]
Samenvatting van de productkenmerken [pdf]

Risicominimalisatiemateriaal

Dit risicominimalisatiemateriaal is beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het materiaal is bedoeld om belangrijke risico’s van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen.

Lunsumio patiëntenwaarschuwingskaart [pdf]

▼ Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe informatie over de veiligheid van dit medicijn verkrijgen. U kunt hieraan bijdragen door alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via go.roche.nl/bijwerkingen.

Wat is Lunsumio?

Lunsumio (mosunetuzumab) is een zogenaamd bispecifiek antilichaam. Het is in staat om gelijktijdig CD20 op B cellen en CD3 op T cellen te binden. Door deze gelijktijdige binding worden de B cellen en T cellen dicht bij elkaar gebracht en wordt een immunologische verbinding gevormd die leidt tot T celactivatie. De geactiveerde T cel geeft vervolgens via de immunologische synaps gericht stofjes (perforine en granzymen) af aan de B cel waardoor deze wordt gedood.

Folliculair lymfoom (FL)

FL is een vorm van bloedkanker. In West-Europa is het een van de meest voorkomende type lymfoom. FL is een subtype van non-hodgkinlymfoom (NHL). Bij FL delen een type (kwaadaardige) rijpe witte bloedcellen zich oncontroleerbaar, de zogenaamde B-lymfocyten, en vormen uiteindelijk tumoren. Hoewel FL op dit moment meestal niet te genezen is, gaat het vaak om een zeer langzaam groeiend lymfoom.

Indicatie

Lunsumio is als monotherapie geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met recidiverend of refractair folliculair lymfoom (FL) die ten minste twee eerdere systemische behandelingen hebben gekregen.

Toelating tot het basispakket van de zorgverzekering

Op dit moment wordt er gewerkt aan de bekostiging voor toelating in het basispakket.

Stel vragen / meld bijwerkingen

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438171, of via onze Medische Informatie pagina. U kunt ook bijwerkingen melden via www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.