Informatie over uw behandeling met mosunetuzumab

Op deze pagina vindt u informatie over uw behandeling met het medicijn Lunsumio® (werkzame stof: mosunetuzumab). De informatie helpt u om de behandeling beter te begrijpen, zodat u en uw naasten goed voorbereid zijn.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker. Deze informatie is geen vervanging van het advies van uw zorgverlener of van de bijsluiter.

▼ Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe informatie over de veiligheid van dit medicijn verkrijgen. U kunt hieraan bijdragen door alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via go.roche.nl/bijwerkingen.

Klik hier voor de bijsluiter

 

 

 

M-NL-0001335