Polivy® (polatuzumab vedotin)

Productvormen
 

Polivy 30 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie
Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon met 30 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

Patiëntenbijsluiter [pdf]
Samenvatting van de productkenmerken [pdf]

Polivy 140 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie
Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon met 140 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

Patiëntenbijsluiter [pdf]

Samenvatting van de productkenmerken [pdf]

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438171, onze Medische Informatie pagina of via www.lareb.nl.

Wat is Polivy?

Polivy (polatuzumab vedotin) is een zogenaamd antilichaam-geneesmiddel conjugaat en bestaat uit twee stoffen die aan elkaar gekoppeld zijn: 1) een monoklonaal antilichaam dat zeer specifiek bepaalde witte bloedcellen, de B-cellen, herkent en daaraan bindt en 2) een gekoppeld  chemotherapeutische stof. Na binding aan de B-cellen wordt Polivy opgenomen door de kankercel en wordt de chemotherapie vrijgelaten zodat de kankercel dood gaat.

Diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL)

DLBCL is één van de meest voorkomende agressieve vormen van lymfklierkanker waarbij één type witte bloedcellen, de grootcellige B-lymfocyten, op ongecontroleerde wijze beginnen te groeien. Het behoort tot de groep van de non-Hodgkin lymfomen. Dit type kanker kan op elke plek in het lichaam ontstaan. Het ontstaat echter het vaakst in de lymfeklieren.

Indicatie

Polivy in combinatie met bendamustine en rituximab is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met recidiverend/refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) die niet in aanmerking komen voor hematopoëtische stamceltransplantatie.

Toelating tot het basispakket van de zorgverzekering

Polivy, in combinatie met bendamustine en rituximab, is per 1 juni 2021 opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering voor de hierboven genoemde indicatie.

Stel vragen / meld bijwerkingen

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438171, of via onze Medische Informatie pagina. U kunt ook bijwerkingen melden via www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.