Polivy® (polatuzumab vedotin)

Productvormen
 

Polivy 140 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie
Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon met 140 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie
Patiëntenbijsluiter [pdf]
Samenvatting van de productkenmerken [pdf]

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438171, ons contactformulier of via www.lareb.nl.

Wat is Polivy?

Polivy (polatuzumab vedotin) is een zogenaamd antilichaam-geneesmiddel conjugaat en bestaat uit twee stoffen die aan elkaar gekoppeld zijn: 1) een monoklonaal antilichaam dat zeer specifiek bepaalde witte bloedcellen, de B-cellen, herkent en daaraan bindt en 2) een gekoppeld  chemotherapeutische stof. Na binding aan de B-cellen wordt Polivy opgenomen door de kankercel en wordt de chemotherapie vrijgelaten zodat de kankercel dood gaat.

Diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL)

DLBCL is één van de meest voorkomende agressieve vormen van lymfklierkanker waarbij één type witte bloedcellen, de grootcellige B-lymfocyten, op ongecontroleerde wijze beginnen te groeien. Het behoort tot de groep van de non-Hodgkin lymfomen. Dit type kanker kan op elke plek in het lichaam ontstaan. Het ontstaat echter het vaakst in de lymfeklieren.

Polivy in combinatie met bendamustine en rituximab is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met recidiverend/refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) die niet in aanmerking komen voor hematopoëtische stamceltransplantatie.

Toelating tot het basispakket van de zorgverzekering

Polivy is vooralsnog niet opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. De minister van VWS heeft het geneesmiddel in de pakketsluis geplaatst. Nadat het Zorginstituut advies heeft gegeven aan de Minister van VWS over opname van dit geneesmiddel in het basispakket en eventuele afspraken zijn gemaakt met het ministerie van VWS, zal de minister een besluit nemen dit geneesmiddel al dan niet te vergoeden vanuit het basispakket.

Stel vragen / meld bijwerkingen

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438171 of klik hier voor het contactformulier. U kunt ook bijwerkingen melden via www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.