Vabysmo® (faricimab)

Productvormen

Vabysmo 120 mg/ml oplossing voor injectie
Verpakkingsinhoud: 120 mg/ml oplossing voor injectie

Patiëntenbijsluiter [pdf]
Samenvatting van de productkenmerken [pdf]

Risicominimalisatiemateriaal

Dit risicominimalisatiemateriaal is beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het materiaal is bedoeld om belangrijke risico's van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen.

Via de audiobestanden kunt u de brochure beluisteren:

 

Introductie
Hoofdstuk 1: Wat is natte LMD?
Hoofdstuk 2: Wat is DME?
Hoofdstuk 3: Wat is faricimab?
Hoofdstuk 4: Behandeling met faricimab
Hoofdstuk 5: Aanbeveling voor juiste zorg na de injectie en belangrijke risico-informatie
Hoofdstuk 6: Melden van bijwerkingen

▼ Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe informatie over de veiligheid van dit medicijn verkrijgen. U kunt hieraan bijdragen door alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via go.roche.nl/bijwerkingen.

Wat is Vabysmo?

Vabysmo is een medicijn dat in het oog wordt geïnjecteerd. Het bevat de werkzame stof faricimab. Faricimab is een antilichaam dat is ontwikkeld om te binden aan twee eiwitten: vasculaire endotheliale groeifactor A (VEGF-A) en angiopoëtine-2 (Ang-2). Wanneer VEGF-A en Ang-2 eiwitten in hogere hoeveelheden aanwezig zijn dan normaal, kunnen ze de groei van afwijkende bloedvaten veroorzaken of schade aan de normale bloedvaten aan de achterkant van het oog veroorzaken. Deze afwijkende bloedvaten kunnen vocht in het oog lekken, wat zwelling en verlies van gezichtsvermogen veroorzaakt. Doordat het medicijn deze eiwitten remt, helpt het de lekkage te verminderen. Hierdoor kan het gezichtsvermogen behouden blijven of verbeteren.

Indicatie

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor de behandeling van volwassenen met de volgende oogaandoeningen:

  • neovasculaire (natte) leeftijdsgebonden maculadegeneratie (natte LMD)
  • visusverslechtering als gevolg van diabetisch macula-oedeem (DME)

Vergoeding

Faricimab is per 17 januari 2023 in het basispakket van de zorgverzekering  opgenomen. Dit geldt voor de hierboven genoemde indicaties.

Stel vragen / meld bijwerkingen

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438171, of via onze Medische Informatie pagina. U kunt ook bijwerkingen melden via www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.

 

 

 

 

M-NL-00001360