Informatie over uw behandeling met faricimab

Op deze pagina vindt u informatie over uw behandeling met het medicijn Vabysmo® (werkzame stof: faricimab). De informatie helpt u om de behandeling beter te begrijpen, zodat u en uw naasten goed voorbereid zijn.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker. Deze informatie is geen vervanging van het advies van uw zorgverlener of van de bijsluiter.

Er is ook een brochure voor u met belangrijke informatie om de risico's van dit medicijn beter te begrijpen. Uw behandelend arts heeft deze brochure voor u. Het kan zijn dat u beide brochures tegelijk meekrijgt. U kunt deze informatie ook online  bekijken of beluisteren via roche.nl/vabysmo.


▼ Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe informatie over de veiligheid van dit medicijn verkrijgen. U kunt hieraan bijdragen door alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via go.roche.nl/bijwerkingen.

Klik hier voor de bijsluiter

 

 

 

M-NL-0001509