Thuisbehandeling heeft toekomst

Zorg wordt dichter bij huis georganiseerd, omdat steeds meer mensen zelf de regie over hun leven en gezondheid willen houden1. En het kán ook. Een onderzoek van Gupta Strategists laat zien dat 46% van alle ziekenhuiszorg ook thuis kan plaats vinden2.

Zorgvraag groeit met 10%

In de afgelopen 3 jaar is de vraag naar poliklinische oncologische behandelingen met zo’n 10% gestegen in Nederland3. Wat doet u als de capaciteit van een dagbehandeling inmiddels bereikt is? Verbouwen, patiënten naar een collega-ziekenhuis sturen, een langere wachttijd?

Inzicht in de kosten en baten van thuisbehandeling voor uw situatie

Thuisbehandeling verandert het zorgproces en de onderliggende kosten. Roche heeft in samenwerking met Mediq een rekentool ontwikkeld die helpt om de financiële haalbaarheid voor thuisbehandeling inzichtelijk te maken. Hierbij wordt gekeken naar de DBC’s en zorgkosten in uw specifieke situatie. In circa 45 minuten bespreken we gezamenlijk waar u op moet letten om de kosten voor thuisbehandeling inzichtelijk te maken. Vraag hier een gesprek aan:

Minder druk op de dagbehandeling

Thuisbehandeling kan verschillende voordelen hebben. Voor de patiënt en voor het ziekenhuis. Door patiënten (deels) thuis te behandelen wordt de dagbehandeling minder belast. Er zijn inmiddels verschillende ziekenhuizen die borstkankerpatiënten na hun operatie thuis verder behandelen, voorbeeld bij immuuntherapie. Daarnaast biedt thuisbehandeling ook andere voordelen bijvoorbeeld3,4:

  • Minder wachttijd en minder reistijd voor de patiënt.
  • Minder kans op een ziekenhuisinfectie.

 

Dit is een gezamenlijk initiatief van Roche Nederland B.V. en Mediq B.V.

Bronnen

1) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zorg die verschil maakt. Beleidsagenda 2018.
2) Gupta Strategists. No Place Like Home. An analysis of medical care at home – revised edition. 2017.
3) Open data van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.opendisdata.nl), analyse op basis van selectie van relevante zorgproducten en diagnoses. Data on file.

 

 

NL/ONCO/1803/0010d(1)