Fanneke Alkemade, medical chapter lead

Agile werken maakt dat we sneller van betekenis kunnen zijn voor patiënten
Fanneke Alkemade

Roche heeft de ambitie om de juiste behandeling voor de juiste patiënt op het juiste moment beschikbaar te maken. Deze ambitie voor gepersonaliseerde zorg vraagt om een nieuwe manier van werken waarbij de organisatie flexibeler en meer wendbaar is. Sinds kort werken we bij Roche daarom agile; in kleine zelfsturende teams in korte tijdspannes waardoor sneller ingespeeld kan worden op de behoeftes van patiënten en zorgverleners. Als Chapter Lead faciliteer ik medewerkers zodat zij kunnen excelleren. Het gaat namelijk niet om mij, maar om hoe we samen met collega’s en partners in de zorg waarde kunnen leveren aan patiënten.

Na mijn studie biomedische wetenschappen ben ik gepromoveerd op het vroege ontstaan van hart-en vaatziekten. Onderzoek doen in het lab was leuk, maar ik wilde het niet op de lange termijn blijven doen. Ik heb me goed georiënteerd op banen in de farma en ben uiteindelijk bij Roche begonnen binnen de afdeling Drug Safety. Wat me bij Roche aantrok was de positieve sfeer. Mensen zijn er open en vriendelijk en tegelijkertijd enorm gedreven om geneesmiddelen te maken voor patiënten die er echt baat bij hebben. De eerste jaren heb ik mij vooral beziggehouden met Drug Safety en Medical Information. Toen de beweging naar agile werken werd ingezet, was ik daar vanaf het begin bij betrokken in de rol van Operations Manager. Nu ben ik Medical Chapter Lead.

Drug Safety

Binnen Roche houden we de veiligheid van onze medicijnen goed in de gaten. In verschillende functies heb ik daar een bijdrage aan geleverd. Als junior Drug Safety Officer verzamelde en verwerkte ik de bijwerkingen die we in Nederland binnenkrijgen vanuit studies en marktonderzoeken, maar ook van patiënten die deze zelf aan ons doorgeven. Dit is belangrijk omdat we zo zorgverleners en patiënten kunnen voorzien van de juiste informatie via onder andere bijsluiters. Daarna was ik als Local Safety Responsible aanspreekpunt voor de overheid, bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd,  en andere Roche vestigingen wereldwijd voor alle Drug Safety gerelateerde zaken.

Tot voor kort vervulde ik de rol van Manager Drug Safety & Medical Information. De afdeling Medical Information kun je zien als de klantenservice voor medische vragen. Patiënten, maar ook apothekers en verpleegkundigen kunnen ons bellen om inhoudelijke vragen te stellen over onze geneesmiddelen. De vragen zijn heel afwisselend. Zo komt het voor dat een arts een geneesmiddel van Roche adviseert en dat een patiënt ons belt met vragen. Of een verpleegkundige wil weten hoe een geneesmiddel het beste gekoeld meegenomen kan worden in het vliegtuig zodat zij haar patiënt daarover kan adviseren.

Agile werken

In januari 2018 werd ik gevraagd om als Operations Manager te gaan experimenteren met agile werken. Om dat goed te kunnen doen heb ik een training gevolgd voor scrum master. De theorie van het agile werken is niet moeilijk, maar het implementeren in de praktijk vereist veel aandacht. Om de omslag te kunnen maken, heeft een organisatie scrum masters en agile coaches nodig, een groep personen die zich focust op de implementatie van agile processen, gedragingen en mindset. De rol van Operations Manager was een combinatie van deze rollen en zo heb ik teams voor wie agile werken nieuw was,  geholpen met opstarten.

Nieuwe werken

Het agile werken binnen Roche verschilt enorm van hoe we voorheen werkten, zowel qua focus als proces. De patiënt en zorgverleners staan nu nog meer centraal. Het gaat niet langer om wat wij denken dat goed voor ze is, maar dat hun behoeftes de basis zijn van ons werk. Wat hebben bijvoorbeeld artsen in hun ziekenhuis nodig om de zorg te verbeteren? Om die vraag te kunnen beantwoorden kijken we samen met onze partners naar het hele behandeltraject. Een individueel geneesmiddel is daar een onderdeel van. Idealiter betrekken we zorgverleners in het hele traject van ontwikkeling door middel van co-creatie, crowdsourcing en continu verzoek om input en feedback.

Waar vroeger maanden gewerkt kon worden aan een project en het resultaat pas gepresenteerd werd als alles af was, werken we nu in cycli van 2 weken. Elke twee weken kijk je met elkaar waar je staat en door continue feedback op wat de teams opleveren kunnen ideeën en producten snel geoptimaliseerd worden.  We werken in kleine multidisciplinaire teams die qua personele bezetting samengesteld worden op basis van skills en competenties die op dat moment nodig zijn. De samenstelling verandert dus in de tijd.

Medical Chapter Lead

In maart 2019 is Roche Nederland helemaal overgestapt op agile werken en ben ik Medical Chapter Lead geworden. Het doel is om de mensen binnen het Medical chapter op het juiste moment op de juiste plek in te zetten op basis van hun skills en competenties.  Dat levert medewerkers veel op, omdat we als Roche kijken naar waar iedereen goed in is en gelukkig van wordt. Voorbeelden van skills en competenties op basis waarvan we mensen kunnen inzetten zijn medisch wetenschappelijke kennis, eerdere ervaringen, klantgerichtheid, netwerken of strategisch denken.  

Het mooie van de rol als Chapter lead is dat ik mee kan helpen de nieuwe manier van werken vorm te geven, de theorie invulling kan geven en tot leven kan wekken. In theorie kan er veel, maar hoe gaat we het in de praktijk aanpakken? Centraal staat het flexibel werken, mee veranderen en sneller dan ooit oplossingen aanbieden waar de patiënt behoefte aan heeft.

Met agile werken zijn we nog meer in het ‘nu’ aan het werk. We proberen zo dicht mogelijk te komen bij wat de patiënt op dit moment nodig heeft. Door agile te werken voegen we elke twee weken waarde toe en zetten we in een kortere periode concrete stappen. Hierdoor zijn we nog bewuster bezig met ons werk en wat dat betekent voor patiënten. En daar gaat het uiteindelijk om.