Jeroen Paardekooper Overman, drug safety & medical information expert

In mijn functie kun je mensen die ergens mee zitten, echt helpen
Jeroen Paardekooper Overman

Sinds februari 2017 werk ik bij Roche als Drug Safety & Medical Information Expert. De helft van mijn tijd houd ik mij bezig met bijwerkingsmanagement. De andere 50% besteed ik aan het beantwoorden van medische vragen. In de praktijk lopen deze twee hoofdtaken door elkaar. Een patiënt met duizeligheid kan bijvoorbeeld bellen met de vraag of dit normaal is en wat hij ertegen kan doen.

Na mijn studie Biomedische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, heb ik promotieonderzoek gedaan aan het Hubrecht Instituut in Utrecht. Hoe zitten cellen in elkaar en wat gaat er mis bij verschillende ziektes? Dat waren vragen waar ik mij mee bezig hield. Ik deed onderzoek naar de achterliggende moleculaire processen bij aangeboren afwijkingen. Het syndroom van Noonan om precies te zijn. Fundamenteel onderzoek, dat zich grotendeels in het laboratorium afspeelt. Tot diep in de nacht ben je dan vaak aan het werk, waarbij de kans dat er iets uitkomt heel klein is. Daar moet je wel tegen kunnen. Omdat ik de directe impact op patiënten miste, besloot ik na mijn promotie niet verder te gaan in de wetenschap.

Aanspreekpunt

Een paar jaar werkte ik toen als scientific information specialist bij een grote wetenschappelijke uitgever. Daarna solliciteerde ik bij Roche.  Toen ik hier voor het eerst kwam, voelde het meteen als thuis. De sfeer die hier hangt is er een van mensen die met volle overtuiging naar hun werk gaan om het beste uit zichzelf te halen voor henzelf én de patiënt. Samen met drie andere collega’s ben ik het eerste contactpunt voor mensen van buiten de organisatie. Dat kunnen artsen en apothekers zijn, maar ook patiënten. Om de beurt hebben we ‘dienst’.

Verschillende vragen

De vragen die bij ons binnenkomen, lopen enorm uiteen. Zo kan een arts vragen of hij een bepaald medicijn kan voorschrijven aan een patiënt met een verminderde afweer. Apothekers komen met vragen over de houdbaarheid van een medicijn of over de bereiding van een infuus. Een voorbeeld: ”Ik heb dit medicijn bereid voor patiënt X maar deze kan nu niet behandeld worden. Kan ik dit nog gebruiken voor patiënt Y?” Sommige vragen kunnen we direct beantwoorden, andere kosten meer tijd om uit te zoeken. Onze verantwoordelijkheid is om zo nauwkeurig en zo snel mogelijk een passend antwoord te geven. Om onze klanten op een laagdrempelig manier te helpen, hebben we ook een chatfunctie geïnstalleerd op roche.nl. Daar komen vrijwel dagelijks medische vragen op binnen.

Patiëntveiligheid

Ons team is ook medeverantwoordelijk voor de veiligheid van onze producten. Het gebruik van elk medicijn brengt namelijk risico’s met zich mee. Geneesmiddelen worden uitvoerig getest op hun werkzaamheid, maar ook op de veiligheid voor de patiënt. Wanneer er een nieuwe klinische studie start op verzoek van een onderzoeker – de zogenaamde Investigator Initiated Studies -, zorgen wij ervoor dat het melden van bijwerkingen goed geregeld is en zijn wij betrokken bij het opstellen van het studiecontract. Als een medicijn al op de markt is, blijven wij de bijwerkingen monitoren. Sommige bijwerkingen doen zich niet vaak voor en komen pas aan het licht als grotere groepen mensen het medicijn gaan gebruiken. Daarin stellen we ons niet afwachtend op: social media worden gemonitord en medische literatuur wordt gescand op meldingen van mogelijke bijwerkingen.

Bijwerkingen

Iedereen die bij of voor ons werkt, moet alert zijn op het melden van bijwerkingen. Wij verzorgen de trainingen daarvoor. Want wat is meldbaar? Dat is elke ervaring met een medicijn die afwijkt van de normale gang van zaken. Een val van de trap kan een mogelijke bijwerking zijn. Als zo’n incident bij gebruikers van een bepaald medicijn veel voorkomt, kan dat bijvoorbeeld een gevolg zijn van een evenwichtsstoornis in plaats van toeval. Daarom moet ik tijdens de gesprekken die ik voer altijd alert zijn op bijwerkingen. In sommige gevallen kan de bijsluiter worden aangepast naar aanleiding van de gemelde bijwerkingen. Het doel van die informatie is om artsen en patiënten in staat te stellen een goede afweging te maken tussen de voordelen en de risico’s die het medicijn met zich meebrengt.

Afwisseling

Wat mijn werk interessant maakt, is de afwisseling en de brede scope. Ik heb direct contact met heel veel verschillende mensen. In mijn functie kun je mensen die ergens mee zitten, echt helpen. Zo was kortgeleden een koffer gestolen van een buitenlandse patiënt. Daarin zaten ook haar medicijnen. De apotheek bij wie ze was binnengestapt, belde hoe ze hiermee het beste om konden gaan. Het ging om een receptgeneesmiddel voor IPF, een longaandoening.  Ik heb direct contact opgenomen met een collega die toen een aantal Nederlandse specialisten benaderde. Deze gaven aan dat ze het beste contact op zou kunnen nemen met haar eigen arts, zodat die een internationaal recept kon uitschrijven waarmee ze hier haar medicatie zou kunnen krijgen. Op zo’n moment kan je dus direct een patiënt uit de brand helpen.