Karel de Jongh, strategic healthcare partner

Verder denken dan producten

Als Strategic Healthcare Partner ben ik verantwoordelijk voor de samenwerking met een groot topklinisch ziekenhuis. Gezamenlijk doel is de kwaliteit van zorg op een hoger plan te brengen.  Door onze inzet en expertise in verschillende projecten hopen we te zorgen voor betere uitkomsten bij patiënten. Het ziekenhuis maakt deel van een samenwerkingsverband waarbij ze sommige zaken gezamenlijk inkopen. Ik ben ook verantwoordelijk voor het contractmanagement van dit samenwerkingsverband. Verder ben ik binnen Roche product owner bij het late portfolio squad.

Wendbaar

Roche heeft onlangs een transitie doorgemaakt waardoor wij sneller en wendbaarder kunnen inspelen op de wensen en behoeften van onze klanten. Als aanspreekpunt van één ziekenhuis heb ik beter overzicht op wat er het ziekenhuis speelt en wat er nodig is. Ook intern is duidelijker waar welke verantwoordelijkheid ligt, zodat ik gemakkelijk de juiste expertise kan inschakelen die nodig is om het ziekenhuis goed te bedienen. Een collega met verstand van pricing solutions bijvoorbeeld of een data outcome manager. Bij de samenwerking is educatie belangrijk: zowel artsen als patiënten moeten heel goed weten hoe ze onze producten het beste kunnen gebruiken. Maar ook andere zaken, zoals ondersteuning om de leefstijl te verbeteren of de mogelijkheden benutten van Big Data, waardoor de behandeling nog beter afgestemd kan worden op de specifieke behoeften van de patiënt.

Waarde

Multidisciplinaire teams – squads genoemd – werken binnen Roche samen binnen één therapeutisch gebied. Bijvoorbeeld longkanker, MS of borstkanker. Daarnaast hebben we het early portfolio squad. Zij werken aan geneesmiddelen die nu nog niet op de markt zijn, voor Alzheimer bijvoorbeeld. Het late portfolio squad gaat over de geneesmiddelen waarvan het patent verlopen is of gaat verlopen. Dat zijn er overigens meer dan 20. Als een middel uit patent is, kunnen anderen het namaken, vaak tegen een veel lagere prijs omdat zij geen investeringskosten hebben. Dat heeft ook invloed op onze prijs. In ons squad proberen we zoveel mogelijk de waarde die onze geneesmiddelen hebben voor patiënten tot zijn recht te laten komen. Als product owner ben ik de coach van het team en als het nodig is, degene die een knoop doorhakt.

Preventie

Bij Roche richten we ons niet alleen op de behandeling, maar ook op preventie en nazorg. Als healthcare partners praten we met onze stakeholders hoe we samen kunnen werken aan betere gezondheidszorg. Een project waar we trots op mogen zijn, is bijvoorbeeld het prehabilitatieproject in het Maxima Medisch Centra. Daar krijgen darmkankerpatiënten vier weken lang vóór hun operatie een intensief programma om in betere conditie te komen: gezonde voeding, bewegen, stoppen met roken en mentale ondersteuning. Deze patiënten herstellen sneller en lijken een veel betere overlevingskans te hebben, dan patiënten die dat niet krijgen. Een promovendus onderzoekt nu of dit ook wetenschappelijk aantoonbaar is. Intussen wordt het programma ook bij andere aandoeningen en in andere ziekenhuizen toegepast.

Integratie

Verder denken dan producten, kijken naar de hele waardeketen. Dat was mijn motivatie om de training over value-based healthcare te gaan doen en de Green Belt te halen. Wat ik daar onder andere geleerd heb, is dat het behandelingstraject van één patiënt behoorlijk is opgeknipt in het huidige gezondheidszorgsysteem. Preventie, diagnose, behandeling, nazorg zijn eigenlijk allemaal losse stukjes met elk een eigen budget en belang. De integratie is nog zeer beperkt en integratie is nodig om de gezondheidszorg naar een hoger plan te brengen. Daar moeten alle bedrijfskolommen samen aan werken: verzekeraars, farma, overheid… Ook de afstemming tussen de diverse professionals in het ziekenhuis kan beter.  Inmiddels lopen er verschillende value-based healthcare projecten in ziekenhuizen, die erop gericht zijn om de zorg voor de patiënt te verbeteren.

Projecten

Als we de zorg willen verbeteren, moeten alle partijen moeten hun eigen belang opzij durven zetten in het belang van de patiënt.  Ik vind het mooi om value-based healthcare projecten te begeleiden in de ziekenhuizen waar ik contact mee heb. [email protected] is een project waarbij meerdere ziekenhuizen samenwerken aan thuisbehandeling voor patiënten. Een ander voorbeeld is vroege behandeling van reumapatiënten zoals in het Maasstadziekenhuis. In het Albert Schweitzer Ziekenhuis lopen projecten op het gebied van reumatologie en longkanker en ook loopt daar binnen hematologie een traject waarbij ook andere ziekenhuizen betrokken zijn. Door op een betere, slimme manier patiëntuitkomsten te meten en te delen met elkaar, kunnen we de waarde van de zorg inclusief de inzet van onze geneesmiddelen, aantonen én beter maken!